external studies Contact

אנגלית כשפה זרה

סמל תכנית: 80100
56 שעות לימוד אקדמיות

מבוא ומטרות
  • מטרות לימודי אנגלית כשפה זרה הן:
  • לתת לסטודנט כלים לקריאה אקדמית נכונה ומוצלחת.
  • להתמקד בנקודות העיקריות בקריאת טקסט אקדמי.
  • להעשיר את אוצר המילים.
  • לסייע לסטודנט לעמוד בדרישות המל"ג לקבל פטור באנגלית – רמת מתקדמים ב'.

קהל היעד
לימודי אנגלית כשפה זרה, הינם לימודי חובה לכל סטודנט לתואר ראשון אשר אין בידו פטור באנגלית על סמך מבחן חיצוני פסיכומטרי / אמי"ר / אמיר"ם. על הסטודנט ללמוד קורסי אנגלית עד לרמת מתקדמים ב' – רמת הפטור.

לפני הליך הרישום, הסטודנט מתבקש לוודא עם המוסד האקדמי בו הוא לומד מהי הרמה אותה עליו להשלים וכי המוסד מכיר בלימודי אנגלית כשפה זרה במכללת אורנים.

רמת טרום בסיסי א' אינה נלמדת באורנים

היקף ומועד הלימודים
4 שעות שבועיות סמסטריאליות בכל הרמות הנדרשות עד לקבלת הפטור.
בנוסף, בחופשת הקיץ יתקיימו קורסים מרוכזים.
לפרטים נוספים ראו באתר- אנגלית כשפה זרה

נושאי הלימוד
הבנת הנקרא של טקסטים אקדמאיים בשפה האנגלית.

שכר לימוד
 1,800 ₪ , לא כולל דמי הרשמה

חובות
עמידה בדרישות הקורס על פי המצוין בסילבוסים השונים של הקורסים. עמידה בהצלחה – ציון עובר 60 במבחן הסופי של הקורס.
Footer Mobile