external studies Contact

השלמות ומסלול אישי

לימודי אנגלית  
אנגלית כשפה זרה

לימודי אנגלית כשפה זרה, הינם לימודי חובה לכל סטודנט לתואר ראשון אשר אין בידו פטור באנגלית על סמך מבחן חיצוני פסיכומטרי / אמי"ר / אמיר"ם. על הסטודנט ללמוד קורסי אנגלית עד לרמת מתקדמים ב' – רמת הפטור.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

לימודי תרפיה באמנות  
השלמות ללימודי תרפיה באמנות/שנת מבוא לקראת תואר ראשון

לקראת לימודים גבוהים (תואר שני ומעלה) בתרפיה באמנות נדרשות לכם, המתעניינים בכך, השלמת שעות בשלושת תחומי היצירה: ציור, פיסול ורישום. המכון לאמנות מציע קורסים אקדמיים מעולים, אותם מלמדים אמנים, בוגרי תכניות ה MF.a.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

יסודות הפסיכולוגיה  
יסודות הפסיכולוגיה – השלמות לתואר שני/לימודי המשך

התכנית מציעה לימוד של קורסי השלמה בפסיכולוגיה שמתאימים:
ללומדי תואר ראשון ובעלי תואר ראשון שזקוקים לקורסי השלמה בפסיכולוגיה לקראת לימודי המשך בייעוץ חינוכי, בתרפיות באומנות, בתחום הסיוע בעזרת בעלי חיים, בגינון טיפולי, בטיפול בטבע ובאמצעות שטח; לכל מי שמסב עצמו ללימודים בתחומים נוספים, שדורשים השלמות של קורסי בסיס בפסיכולוגיה, ולמתעניינים ואנשי מקצוע (כמו מורים בשנת שבתון) שמעוניינים להעשיר את עצמם בתחום הפסיכולוגיה ולהעמיק את הבנת עצמם וזולתם.  .   

פרטים נוספים​​​​​​​​​

יסודות הפסיכולוגיה  
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

מטרת הקורס להקנות מושגים בסיסים בפסיכולוגיה התפתחותית ולספק לתלמידות תמונה מקיפה על הגורמים המולדים והסביבתיים המשפיעים על התנהגות ילדים.   

פרטים נוספים​​​​​​​​​

מסלול לימודים אישי  
מסלול לימודים אישי

במסלול זה ניתן לבחור, בסיוע יועץ אישי, מקבץ מתוך היצע השיעורים הניתן במבחר מתוך קורסי המכללה לתואר ראשון.    

פרטים נוספים​​​​​​​​​

Footer Mobile