טופס נייח

פיתוח מקצועי לעובדי תכנית היל"ה

תהליכי פיתוח מקצועי – קידום נוער- היל"ה
קידום נוער – היל"ה פועלת במסגרת האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך ומאפשרת לבני נוער שנשרו מהמסגרות הפורמליות לרכוש השכלה ולקבל ליווי אישי, חינוכי וטיפולי.
העיקרון המנחה של התוכנית הוא הקניית יכולות והשלמת פערים לבני הנוער, על מנת להגביר את השתלבותם החברתית והתעסוקתית בעתיד.

התוכנית מופעלת בכמאתיים יחידות לקידום נוער ברחבי הארץ וכן במוסדות חסות הנוער, בבתי כלא ובבתי מעצר.
המורים והעובדים שייכים לקהילה מקצועית המתמחה בחינוך והוראה לבני נוער בסיכון ובנשירה.
החל מתשע"ט מופעלת התוכנית על ידי החברה למתנ"סים.

מכללת אורנים - מרכז ק.מ.ה [קהילה, מנהיגות, השראה], בשיתוף החברה למתנ"סים, אחראית על תהליכי הפיתוח המקצועי של מאות מורים ועובדי חינוך-טיפול בקידום נוער- היל"ה.

פדגוגיה
לכל תכניות הלימוד >>
חינוך - טיפול
לכל תכניות הלימוד >>
Footer Mobile