external studies Contact

פדגוגיה

בחרו את התוכנית המבוקשת ולחצו על הקישור שלה והירשמו
ארצי
תכניות לשנה"ל תש"ף
קהילת מורים מקצועית - מורים ללשון (השתלמות מספר 92500)​ שימוש בכלים דיגיטליים בהוראה (השתלמות מספר 92501) ​ אסטרטגיות הוראה ולמידה לדוברי ערבית (השתלמות מספר 92502)​ הוראת השפה לדוברי ערבית (השתלמות מספר 92503)​ השתלמות למורי מדעים (השתלמות מספר 92505) מעריכי מטלת ביצוע באזרחות (השתלמות מספר 92506) מטלת ביצוע אזרחות - חיפה וצפון (השתלמות מספר 92507) מטלת ביצוע אזרחות - מרכז, ירושלים, דרום (השתלמות מספר 92508) היסטוריה שואה - הערכה חלופית (השתלמות מספר 92509) תקשוב למורים (השתלמות מספר 92511) חינוך תעבורתי (השתלמות מספר 92512) פיתוח מקצועי לרכזי מקצוע (השתלמות מספר 92513) הקולנוע ככלי חינוכי (השתלמות מספר 92514) מוט"ל-מדע וטכנולוגיה לכול - השתלמות למורים (השתלמות מספר 92515) רכזי מקצוע-טכנו-פדגוגיה (השתלמות מספר 92517) כלים של מינדפולנס למורי הילה - צפון (השתלמות מספר 92518) כלים של מינדפולנס למורי הילה - מרכז (השתלמות מספר 92519) כלים טיפוליים למורי היל"ה (השתלמות מספר 92520) פיתוח מקצועי-מנחים פדגוגיים (השתלמות מספר 92522) הערכה חלופית - להפוך ממורה מלמד למורה מנחה ומלווה - לאזור חיפה והצפון (השתלמות מספר 92523) הערכה חלופית- להפוך ממורה מלמד למורה מנחה ומלווה - לאזור מרכז, ירושלים ודרום (השתלמות מספר 92524) יישומי מחשב 2- כלים ללמידה מתוקשבת (השתלמות מספר 92526) מערכי נושא אישי 12 (השתלמות מספר 92527) חינוך פיננסי (השתלמות מספר 92529)
אנגלית – אסטרטגיות למידה והוראה לתלמידי היל"ה (השתלמות מספר 92539)
לימודי תעבורה – אגף זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח למורים המעוניינים להגיש לתאוריה (השתלמות מספר 92537) מתמטיקה יישומית (השתלמות מספר 92538) מטלת ביצוע אזרחות (השתלמות מספר 92544) שימוש בכלים דיגיטליים בהוראה למורים דוברי ערבית (השתלמות מספר 92543)שחקים (השתלמות מספר 92549)הילה - מעריכי  עבודות נושא אישי 12 ועבודות בהיסטוריה (השתלמות מספר 92545)
Footer Mobile