קידום נוער- היל"ה – פדגוגיה

ההשתלמויות תוכננו בהתאמה לגישת הפדגוגיה הטיפולית שמוביל אגף א'
לחינוך ילדים ונוער בסיכון, במשרד החינוך.
*בחרו את המחוז/ארצי  ולחצו על התוכנית המבוקשת למידע נוסף והרשמה​
Footer Mobile