external studies Contact

פדגוגיה

בחרו את התוכנית המבוקשת ולחצו על הקישור שלה והירשמו
ארצי
קהילת מורים מקצועית - מורים ללשון (השתלמות מספר 92500)​ שימוש בכלים דיגיטליים בהוראה (השתלמות מספר 92501) ​ אסטרטגיות הוראה ולמידה לדוברי ערבית (השתלמות מספר 92502)​ הוראת השפה לדוברי ערבית (השתלמות מספר 92503)​ עברית מדוברת לדוברי ערבית (השתלמות מספר 92504)​ השתלמות למורי מדעים (השתלמות מספר 92505) מעריכי מטלת ביצוע באזרחות (השתלמות מספר 92506) מטלת ביצוע אזרחות - חיפה וצפון (השתלמות מספר 92507) מטלת ביצוע אזרחות - מרכז, ירושלים, דרום (השתלמות מספר 92508) היסטוריה שואה - הערכה חלופית (השתלמות מספר 92509) תקשוב למורים (השתלמות מספר 92511) חינוך תעבורתי (השתלמות מספר 92512) פיתוח מקצועי לרכזי מקצוע (השתלמות מספר 92513) הקולנוע ככלי חינוכי (השתלמות מספר 92514) מוט"ל-מדע וטכנולוגיה לכול - השתלמות למורים (השתלמות מספר 92515) רכזי מקצוע-טכנו-פדגוגיה (השתלמות מספר 92517) כלים של מינדפולנס למורי הילה - צפון (השתלמות מספר 92518) כלים של מינדפולנס למורי הילה - מרכז (השתלמות מספר 92519) כלים טיפוליים למורי היל"ה (השתלמות מספר 92520) פיתוח מקצועי-מנחים פדגוגיים (השתלמות מספר 92522) הערכה חלופית - להפוך ממורה מלמד למורה מנחה ומלווה - לאזור חיפה והצפון (השתלמות מספר 92523) הערכה חלופית- להפוך ממורה מלמד למורה מנחה ומלווה - לאזור מרכז, ירושלים ודרום (השתלמות מספר 92524) מורים יזמים (השתלמות מספר 92525) יישומי מחשב 2- כלים ללמידה מתוקשבת (השתלמות מספר 92526) מערכי נושא אישי 12 (השתלמות מספר 92527) שילובים-סינרגיה בין תכניות לימודים למורי 10 שנות לימוד (השתלמות מספר 92528) חינוך פיננסי (השתלמות מספר 92529)
אנגלית – אסטרטגיות למידה והוראה לתלמידי היל"ה (השתלמות מספר 92539)
לימודי תעבורה – אגף זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח למורים המעוניינים להגיש לתאוריה (השתלמות מספר 92537) מתמטיקה יישומית (השתלמות מספר 92538) התמודדות עם פגיעה מינית במרחב היחידה לקידום נוער - מכון חרוב (השתלמות מספר 92540)
Footer Mobile