טופס נייח

למידה בדגש גיוון דרכי הוראה

קוד השתלמות: 92704

אופי המפגשים: מקוון + זום    
היקף ההשתלמות: 16 שעות
מרצה: אילת כץ M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
"אנשים ישכחו מה שאמרת, אנשים ישכחו מה שעשית, אך הם לעולם לא ישכחו מה גרמת להם להרגיש". על מנת שמורים יצליחו להרחיב את רפרטואר ההוראה שלהם, להעמיק ולהתמקצע, יש להכיר את דרכי ההוראה השונות, וללמוד את פרקטיקות לתכנן את מהלכי השיעור, להתנסות בהם ולקבל עליהם משוב. לימוד והתנסות בפרקטיקות המאפשרות לתלמידים להיות מעורבים, פעילים, הלוקחים אחריות על הלמידה, מאפשרים למידה זוגית, קבוצתית, למידה שיתופית, מתוך עניין, הנאה, יצירתיות וסקרנות.

מטרות
  • לימוד והנגשת ידע מגוון של פרקטיקות הוראה ויישומן.
  • פיתוח יחידת הוראה תוך שימוש בדרכי הוראה מגוונות.
  • שילוב מגוון דרכי הוראה בתוך מעגל הלמידה - שימוש בכלים טכנולוגיים

נושאים מרכזיים
  • היכרות והתנסות עם "מניפת" הפרקטיקות הפדגוגיות.
  • יצירת סביבה עתירת הצלחות, דרכים לשיפור הישגים ומשוב מתמיד.  
  • כיצד נתאים את דרכי ההוראה ללומדים – שימוש בכלים טכנולוגיים.

דרכי יישום
משימות ביצוע בכיתה ורפלקציה על המשימות

דרישות מהמשתלמים
השתתפות במפגשי הזום וביצוע של 80% מהמשימות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

7.2.2114:00-15:30מטלה2

 זיהוי ואפיון עצמי של שימוש ויישום דרכי הוראה.

המשגה – למה הכוונה גיוון בדרכי הוראה.

אילת כ"ץמקוון
21.2.2114:00-15:30  מטלה2

עקרונות ומתודות לגיוון דרכי הוראה

כמו: שיטת הגילוי , הוראה מפורשת,

שאילת שאלות, מיני חקר/תוצר משחק בהוראה, צפייה מובנית בסרטונים

מתודות לשגרת הוראה

אילת כ"ץמקוון
14.3.21

משעה 15:30-17:00זום

14:00-15:30מטלה

4

 

מעגל הלמידה וכיצד גיוון דרכי הוראה נכנס לכל חלק מהמעגל. למידת מתודות והתנסות. שימוש בכלים טכנולוגיים. אילת כ"ץ

מקוון + זום

 

11.4.2114:00-15:30מטלה2

יצירת סביבה עתירת הצלחות, דרכים לשיפור הישגים ומשוב מתמיד. 

אילת כ"ץמקוון
25.4.21

משעה 15:30-17:00 זום

14:00-15:30מטלה

4

ארגז כלים בתחום הלמידה בדגש מיפוי יכולות חוזקות וקשיים.

טיפוח אקלים כיתתי כמקדם הוראה.

אילת כ"ץ

מקוון +זום

25.4.21 משעה 20:00-21:30

16.5.21

31.5.21

14:00-15:30מטלה2

הערכה ומשוב מקדם למידה הערכה חלופית

אילת כ"ץ מקוון

Footer Mobile