טופס נייח

הכשרת קציני ביקור סדיר

קבס"ים מתחילים -  שנה א' - 120 שעות - 
מועד פתיחה - 30/10/2023
הקורס יתקיים בימי ב' בין השעות 8.30-14.00
מנחה : ד"ר לילי ישראל

קבס"ים ותיקים - שנה ב' - 60 שעות –  הקורס לא יתקיים בתשפ"ד  
הקורס מיועד לקב"סים בתפקיד - באישור ממונה מחוזי
פתיחת הקורס מותנית באישור תקציבי של משרד החינוך

רקע ומטרות
במערכת החינוך בישראל לומדים כ- 30% תלמידים המוגדרים כילדים בהדרה ובסיכון. על-פי רוב מדובר בתלמידים תת-משיגים, שאינם מקבלים סמכות, מרבים להיעדר ומתקשים להתמודד עם כללי המסגרת. באופן פרדוכסאלי, נתפסים מאמציה של מערכת החינוך להשיב את בני הנוער הללו אל תוכה כפעולה שיטורית, אף שביסודם מונחת מחויבותה של המדינה למימוש זכויותיהם של כל נער ונערה בישראל. במערכה כפולת פנים זו, תפקיד הקב"ס הוא תפקיד מכריע. הקב"סים הם המוסמכים ליצור את הקשרים והגשרים בין כלל הגורמים העשויים להיות רלוונטיים לטיפול בנער/ה הנמצא/ת בסכנת נשירה ממערכת החינוך. הנחיות הפעולה הרשמיות מכוונות את הקב"ס ליצור את הקשר בין בית הספר, המשפחה, גורמי הרווחה והטיפול בקהילה.

עבודת הקב"ס מחייבת התמודדות מתמדת עם משברים, חוסר גבולות, תחושות כשלון ותופעות תסכול. אלה משליכים באופן טבעי על תחושות הקב"ס כעובד/ת, על עמדות ותחושות ביחס לתפקיד, לשותפי התפקיד – אנשי המערכות, הנערים והמשפחות.

ההכשרה המוצעת נערכת בגישה קהילתית פסיכו-חברתית, מתוך קבלה והבנה לקשיים – הן הקשיים של בני הנוער הנתונים בסיכון והן של הצוות החינוכי והטיפולי. תכליתה העצמת הקב"ס העובד/ת בשטח על-ידי מתן כלים תבוניים רלוונטיים, הכוללים עקרונות מארבע דיסציפלינות שונות: המשפט – הצגת תפקידו וסמכויותיו של  הקב"ס בתוך מערכת החינוך בישראל; סוציולוגיה - מרכיבי החברה בישראל; פסיכולוגיה התפתחותית – מאפייני בני נוער בסיכון והדרה ופסיכולוגיה ארגונית – מאפייני מערכות העובדות עם אוכלוסיית מצוקה והובלת תהליכי שינוי.

Footer Mobile