טופס נייח

קהילת בוגרי ההסבות 'מהיי-טק להוראה': מורות ומורים בשנה השנייה להוראת פיסיקה, מתמטיקה, ביולוגיה וכימיה

קורס זה מעוכב כרגע בשל עצירת התקציב, מקווים להודיע בקרוב על חידושו​​
קוד תכנית: 35516
מרצה:  ד״ר ראיד מועלם
ימי שלישי בשעות 17:30-19:45
מועד התחלת הקורס: 24.10.2023
היקף הקורס: 30 ש"ש
מבנה הקורס: עשרה מפגשים בני 3 שעות אקדמיות [המפגשים יתקיימו בחלקם פנים אל פנים וחלקם ב-ZOOM].

רציונל
קורס המורים החדשים יתנהל בצורה של קהילה מקצועית לומדת בהמשך לקהילת סמל. הקהילה נועדה ללוות ולתמוך במורים החדשים בצעדיהם הראשונים בהוראה במהלך שנת עבודתם השנייה, תוך מתן דגש על החוויה הייחודית של ההסבה.
הקהילה תהווה מרחב בטוח ללמידת עמיתים תוך שיתוף באתגרים ובדילמות, שיתוף בהצלחות, הכרת כלים היכולים לסייע בפתרון בעיות בשטח, מפגשי התיאוריה עם הפרקטיקה, עידוד והכוונה בקידום יוזמות חינוכיות ופדגוגיות, ועוד.
מתוקף כל אלה תהווה הקבוצה חממה לצמיחה חינוכית-הוראתית, דיסציפלינרית ופדגוגית ותקדם את גיבוש הזהות המקצועית של כל פרט ופרט בה.

מטרות הקורס
  • קישור בין התיאוריה למעשה כבסיס לניתוח מעמיק של אירועים מתוך החוויות הפרטיות של המורים בבית הספר .
  • פיתוח זהות פרופסיונאלית - המשך גיבוש הזהות המקצועית של המוסבים, תהליכי חקר אישיים וזיהוי החזקות של כל פרט בקהילה אשר יביא לידי ביטוי את היכולות והניסיון הייחודיים שלהם.
  • המורה והמערכת - ליווי ותמיכה המותאמים לצרכים הייחודיים של מורי ההסבה בתהליך ההתמקמות בביה"ס תוך סיוע בהתוויית אופק ההתפתחות האישית והמקצועית במערכת החינוך.
  • המוסב והתלמידים: המורה המקצועי כאיש חינוך - חשיבה משותפת על פרקטיקות להובלת הכיתה כקבוצה חברתית, ובהן תקשורת עם תלמידים כקבוצה וקיום אינטראקציה בין-אישית; התמודדות עם התנהגויות רגשיות מגוונות בכיתה; ניווט אתגרים בכיתה ומיפוי המוטיבציה; עריכת שיחות אישיות; תקשורת עם הורים, ועוד. כל זאת, תוך דיון בדילמות וייצוגי הוראה מהשטח.
  • המורה וחומר הלימוד - גיוון והעמקה בדרכי הוראה, היכרות ראשונה עם מערך ההדרכה והשתלבות בקהילות מקצועיות לומדות .
  • בניית תשתית רחבה לקידום והובלה של יוזמות שונות במרחב הבית ספרי ובמרחב המקצועי.
  • גשר להשתלבות בקהילות דיסציפלינריות לומדות תוך הכרות עם דמויות מפתח מהפיקוח וההדרכה.

מועדי המפגשים
מספ​ר מפגשתאריך מפגש
124/10/2023
27/11/2023
328/11/2023
414/12/2023
519/12/2023
62/1/2024
716/01/2024
830/01/2024
912/02/2024
1026/02/2024

* פתיחת הקורס מותנית באישור תקציבי של משרד החינוך.

Footer Mobile