טופס נייח

תקשורת הורים מורים

קוד השתלמות: 52004
מרצה: שלומית אורין
סמסטר א' 21.10.2020
רביעי  15:45-19:00
היקף הקורס: 30 שעות
הקורס יתקיים במסגרת של 8 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות (מלבד מפגש אחד בן שעתיים).

רציונל
מערכת החינוך מודעת כיום לחשיבות הרבה שיש לשיתוף הפעולה עם ההורים על מנת לשפר את תפקודיו של התלמיד בבית-הספר. הקורס יבהיר את חשיבות הקשר בין ההורים למערכת החינוכית ויאיר את מורכבותו. הקורס יציג  את עמדותיהם וקשייהם של הורים שונים, וכן את קשיי המורים/המדריכים מול התלמידים, ההורים והמערכת הבית ספרית. על מנת להתמודד עם קשיים  אלה באופן מיטבי, יקנה הקורס מיומנויות תקשורת ופתרון קונפליקטים שיכולות לשמש בבניית מפגשים בוני אימון בין המורים להורים. בנוסף יציג הקורס מודלים שונים לשילוב הורים בבית-הספר ובמסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות.

מטרות
  • להבין את החשיבות של תקשורת הורים-מורים ואת השלכותיה על תפקוד התלמיד במערכת הבית-ספרית.
  • להבין את עמדותיהם וקשיים של הורים שונים וכן את קשיי המורים.
  • להשתמש במיומנויות תקשורת ופתרון קונפליקטים בבניית מפגשים בוני אימון בין המורה להורים.
  • להציע פעילויות לשילוב הורים בבית הספר.

נושאי הלימוד
השלכות של תקשורת מורים-הורים על תפקוד התלמיד בבית-הספר.
תרומתה של המשפחה לעיצוב הילד כתלמיד וכאדם: האווירה המשפחתית, המערך המשפחתי ודרכי החינוך.
קשייהם של הורים: הורים בעלי רקע תרבותי שונה מזה של התרבות הדומיננטית בישראל, הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, הורים לילדים בעלי התנהגויות סיכוניות, הורים גרושים במשפחות מורכבות.
דרכים לקיום דיאלוג בונה אמון עם הורים.
מודלים של שיתופי פעולה בין הורים ובית הספר.
 
חובות הסטודנט
  • השתתפות פעילה בשיעורים
  • מטלות סיכום
  • נוכחות 80% מהמפגשים

*הלמידה תתקיים באופן היברידי בהתאם להנחיות משרד החינוך בעקבות מגיפת הקורונה.Footer Mobile