טופס נייח

פרקטיקות מכילות בעבודה עם תלמידים בסיכון והדרה חברתית

​​​​
מנהלים
להזמנה וקבלת מידע
​​​​​​​​​​​​
רכזת התכנית: ערן כהן
​סמל התכנית: 39613
תכנית חד-שנתית
60 שעות אקדמיות
 
מבוא
המפגש עם אוכלוסיות בהדרה חברתית ובסיכון, חושף את הפוגשים – אזרחים, הורים, מדריכים, מורים אנשי טיפול או ניהול - לקשת של חוויות, רגשות ודימויים קשים מנשוא.  כאשר מדובר בילדים ונוער , עצמת הרגשות ועמקם עולים, ובד בבד עמם, הדחף להתנתק, לנטוש או להגיב באלימות. עבודה עם אוכלוסיות בהדרה יוצרת מצב שבו כל המעורבים עלולים לחוות חוויות דומות לאלו של אוכלוסיית התלמידים המודרים. המצוקה, בנוסף להיותה מנת חלקם של התלמידים, עלולה להיות  אפיון מרכזי גם בחייהם המקצועיים של חברי הצוות החינוכי ושל כל מי שמעורב בעבודה זו. המפגש בין המורה לתלמיד המגיע מרקע של כישלון, עוני ושוליות חברתית, מעורר עיוותי תפיסה רבים: המורה עלול לייחס את הסיבות לכישלון לגורמי אישיות של התלמיד ולהתעלם מצרכיו הבסיסיים בקשר ובהכרה, מההיסטוריה המשפחתית שלו ומסביבת החסך המלווה אותו.

המשימה בתוכנית זו היא לסייע למורים להבין לעומק את הבעיות עמם הם מתמודדים, להכשרי ולתרגל דרכי התמודדות חלופיות אשר יביאו לתחושת הצלחה גדולה יותר עבור המורים ועבור התלמידים.
 
מטרות הלימודים
  • העמקת החשיפה של המורים לבעיית הטיפול בילדים בסיכון בבית הספר והשלכותיה העמוקות והרחבות על כל תחומי החיים במערכת.
  • הגברת המחויבות לטיפול בילדים בסיכון במסגרת בית הספר.
  • הכרות מעמיקה עם מאפייני האוכלוסייה, מבחינה אישית, משפחתית וחברתית.
  • העמקת ההכרות עם דרכי התמודדות אפקטיביים עם ילדים בהדרה ובסיכון בבית הספר ועם ההורים.
 
קהל היעד
עובדי הוראה בדרגות גבוהות (6 ומעלה) מתאים במיוחד למורים המלמדים במסגרות העל יסודי.
     
היקף ומועד הלימודים
ייקבע בתאום מול הפסג"ה. 10 מפגשים במהלך השנה מתוכם שני מפגשים ווירטואליים. 4 שעות אקדמיות כל מפגש. 

נושאי הלימוד
היבטים פסיכולוגיים: סוגיות בהתפתחות תקינה/בלתי תקינה בכלל ושל גיל ההתבגרות בפרט;  פגיעה בילדים ובבני נוער, התעללות הזנחה, מצבי משבר, הבנת תהליכים משפחתיים, ומשפחות במצבי מצוקה ומשבר, תהליכי סיכון ונשירה על רקע של התנהגויות אנטי- חברתיות, מצבים של מצוקה קיומית, כישלון לימודי מתמשך. 
היבטים חברתיים ומשפטיים: תהליכי ריבוד חברתי בישראל; הגירה ורב-תרבותיות והשפעתם על תהליך ההתבגרות; סוציולוגיה של העוני ותרבות העוני; סטייה חברתית עבריינות בקרב בני נוער; 
היבטים חינוכיים: תפקיד בית הספר ליצירת מוביליות חברתית ובהתמודדות עם סוגיית הנשירה , סוגיות מערכתיות בית ספריות המקשות על תהליך ה"חיבור" ומעודדות נשירה. הקשר המשולש בית ספר- תלמיד – משפחה, 
פיתוח פרקטיקה מקצועית: 
שיחה, ראיון , ראיון מסייע,  הכלה, הקשבה, השמת גבולות יצירת קשר משמעותי מבוגר -תלמיד, יצירת קשר משמעותי מבוגר-הורה. סוגיות  של סמכות, נוכחות, גבולות, אי נטישה, חיזור, בניית אמון פיתוח ראיה רב ממדית, פיתוח דרכים לעבודה משותפת עם ההורים
 
חובות
עבודה מסכמת, קריאת חומרים, השתתפות פעילה בסדנאות
 
הערות
הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.​
Footer Mobile