external studies Contact

פיתוח מקצועי לאנשי חינוך

הרשמה לקורסים תשפ"א

קוד ​מיקום ומועד
​למידע נוסף והרשמה
קורסים למורה המתחיל
קורסים המיועדים למורים בשנה/שנתיים שלאחר שנת ההתמחות ​ ​ ​ ​
​סמסטר א'
תהליכים בקבוצה בשילוב כלים יצירתיים
​52000 אורנים, סמסטר א', ​יום ד',  15:45-19:00
למידע נוסף והרשמה
פדגוגיה חדשנית: מה, לשם מה ואיך
52009 אורנים, סמסטר א', ​יום ד',  16:00-19:15
למידע נוסף והרשמה
סיפורי חיים של תלמידים וקבוצות בסיכון
​52002 אורנים, סמסטר א', ​​​יום א', ​15:45- 19:00 למידע נוסף והרשמה
תקשורת הורים מורים
​52004 אורנים, סמסטר א',  ​​​​יום ד',  15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
עיצוב ופיתוח מרחבי יצרנות ייעודיים בגן הילדים, בשילוב טכנולוגיות מגוונות - תאוריה ומעשה  
​ ​52005 ​אורנים, סמסטר א', ​​​​​יום א', ​​ 15:45-19:00 ​​למידע נוסף והרשמה
סמסטר ב'​ ​ ​
 תהליכים בקבוצה בשילוב כלים יצירתיים
​ 52006 ​אורנים, סמסטר ב', ​​​​​יום ד', ​​ 15:45-19:00 ​​למידע נוסף והרשמה
פדגוגיה חדשנית: מה, לשם מה ואיך
​ 52010 ​אורנים, סמסטר ב', ​​​​​יום ד', ​​ 16:00-19:15 ​​למידע נוסף והרשמה
גבריות מגדר ותלמידים בסיכון
​52003 אורנים, סמסטר ב', ​​​​יום א',  15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
 תקשורת הורים מורים  
​ 52007 ​אורנים, סמסטר ב', ​​​​​יום ד', ​​ 15:45-19:00 ​​למידע נוסף והרשמה
עיצוב ופיתוח מרחבי יצרנות ייעודיים בגן הילדים, בשילוב טכנולוגיות מגוונות- תאוריה ומעשה 
​ 52008 ​אורנים, סמסטר ב', ​​​​​יום ג', ​​ 15:45-19:00 ​​למידע נוסף והרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
מורים חונכים המלווים
מורים חונכים שנה א'
 35500
אורנים בקריית טבעון - ימי שלישי 15:45-19:00

למידע נוסף והרשמה
הכשרת חונכים ומלווים מורים וגננות שנה ב'
 35510
 35600
אורנים בקריית טבעון - ימי שלישי 15:45-19:00
ביה"ס התיכון המשותף, מעגן מיכאל -  ימי שלישי 14:15-16:00
למידע נוסף והרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
פיתוח מנהיגות בתפקיד​ ​ ​
הכוון למדריכים ומובילים של חברות הילדים ביישובי המרחב הכפרי
 30502 אורנים, ימי רביעי מהשעה 8:30 – 12:30 ושלושה ימים עד 16:00 למידע נוסף והרשמה
קהילת מובילים- מנחי קהילות לדוברי ערבית
46928 ארונים, ימי שני, 15:30 - 18:30
למידע נוסף והרשמה
Footer Mobile