טופס נייח

פדגוגיה לעבודה חינוכית עם תלמידים בעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז

קוד השתלמות: 52013
מרצה: ד"ר יהודית לנדו
אורנים,  יום ד', 15:45-19:00 
​(30 שעות)
8 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות (מלבד מפגש אחד בן שעתיים)

רציונל
כיתה היא קבוצה הגדולה מסך חלקיה. כל קבוצה עוברת תהליך דינמי שמשפיע הן על התפתחות הפרטים בתוכה והן על תפקודה כשלם. הבנה עמוקה של התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בכיתה מעניקה למורה כלים להתמודד עם התרחשויות פרטניות וקבוצתיות במהלך השיעורים ומחוצה להם.
בהסתכלות קבוצתית, המורה הוא מנהיג ומנחה של קבוצות. בכוחו לנתב את הכיתה למצבים מגדלים ומחזקים. הבנת התהליך הקבוצתי תאפשר לו לחוש נינוח ובטוח יותר נוכח מצבים קופנליקטואליים, להגיב באופן מדויק יותר לצרכי התלמידים כפרטים ולצורכי הכיתה כמכלול, ולהימנע מליפול ל'מלכודות' שכיתה עשויה לזמן לעומד בראשה.

מטרות הקורס
  • לימוד מושגי מפתח בתיאוריות של הנחיית קבוצות
  • התנסות בתהליכים קבוצתיים בתוך הקבוצה הלומדת תוך פיתוח דרכי התבוננות בהם והבנתם
  • הקניית כלים לביצוע התערבויות נכונות בתהליכים הקבוצתיים המתרחשים בכיתה, מתוך מטרה לחזק הן את הכיתה כיחידה אורגנית והן את התלמיד במרחב הכיתתי
  • חשיפת המורה לתהליכי הגדילה וההעצמה שמאפשרת עבודה קבוצתית מתוך התנסות שלו עצמו בתהליך

נושאי הלימוד
  • הכיתה כקבוצה.
  • גורמים המרפאים בקבוצה.
  • תפקידים בקבוצה.
  • תפקיד המורה בקבוצה.
  • שלבי התפתחות בקבוצה.

חובות
נוכחות, השתתפות פעילה בכיתה, קריאה והגשת תרגיל כעבודה מסכמת.

* פתיחת הקורס מותנית באישור תקציבי של משרד החינוך.

Footer Mobile