טופס נייח

גיוון דרכי הוראה ומשחק

רכז התכנית: יובל טור דרומי
​סמל התכנית: 39619
תכנית חד-שנתית
60 שעות לימוד אקדמיות

הלמידה / הוראה בכתה מושפעת מאינטראקציה בין הפרטים השונים . היחסים ביניהם, מכלול החוויות, הרגשות וההתנהגויות שהם מביאים לתהליך. לכן על המורה להיות מודע לנושאים אילו ולהכיר את ההשפעות של הגורמים השונים על הלמידה / ההוראה על מנת לתת מענה לצרכים השונים בצורה מיטבית.

מטרות הלימודים
 • להעניק מודעות למרכיבים הפסיכופדגוגיים שקיימים  בכיתה.
 • ללמוד כיצד למפות את הכיתה בזיקה למרכיבים הפסיכופדגוגיים שבה.
 • לפתח כלים לגיוון דרכי הוראה בהלימה למרכיבים הפסיכופדגוגיים כפי שמשתקפים במיפוי הכיתתי: פיתוח קורס מנחי מעגלי שיח ורפלקטורים במתודת שולחנות עגולים, מתודת בוגר חונך צעיר. 
 • עיצוב סביבת למידה אלטרנטיבית שמספקת מענה לצרכים הפסיכופדגוגיים ולהוראה דיפרנציאלית. 
 • חלק יישומי – פיתוח יחידת הוראה רב תחומית ודיפרנציאלית תוך שימוש בידע הפסיכופדגוגי ובכלים לגיוון דרכי הוראה מגוונות.

קהל היעד
התכנית מיועדת למורים ובעלי תפקידים בדרגות 6-9 

היקף ומועד הלימודים
40 שעות לימוד במפגשים פנים אל פנים
10 שעות הנחייה וליווי במפגשים פנים אל פנים ו/או וירטואליים
10 שעות תכנון, ביצוע וכתיבה של תהליך הנחייה/חונכות.

נושאי הלימוד
 • פסיכופדגוגיה מהי?
 • תפקודים ניהוליים- בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי
 • הוראה מודעת והאבחון ככלי להבנת קשיים, ולסיוע בלמידה.
 • סגנונות למידה ייחודיים.
 • התאמת תהליכי למידה בהלימה לייחודיות הלומד.
 • מיפוי כיתה
 • מיפוי תפקודי למידה בכיתה.
 • מיפוי כיתתי איתור תלמידים בסיכון לליקוי למידה
 • סדנה לקריאת אבחונים.
 • אסטרטגיות למידה-  מה הן ? התנסות בכלי מתוך העשרה אינסטרומנטלית על מנת להמחיש מה הן אסטרטגיות.
 • התייחסות לקשיים ומתן אסטרטגיות לתלמידים. 
 • ראיה הוליסטית של הדינמיקה בכיתה – ההדדיות בין הפרט לכלל. 
 • בעלי תפקידים במעגלי שיח בפריזמה פסיכופדגוגית
 • הכנה ערכית בכתה
 • בניית תהליך הכשרת מנחי מעגלים.
 • בניית תהליך הכשרת רפלקטורים במעגלים.
 • מתודת בוגר חונך צעיר כמענה לצרכים פסיכופדגוגיים.
 • רציונל.
 • עקרונות השימוש במתודה
 • הכנה והכשרת החונכים.
 • הכנת יחידת הוראה תוך שילוב דרכי הוראה מגוונות ומותאמות לכלל התלמידים
 • הכנת יחידת הוראה תוך שילוב דרכי הוראה מגוונות ומותאמות לכלל התלמידים
 • צמיחה מתוך למידת מרחבי הלמידה שפתחו עמיתים.

דרכי הוראה
המפגש של מורים מדיסציפלינות שונות מאפשר הרחבת נקודת המבט והראיה של המורה כחלק מהחקירה העצמית והבקורתית.
הלמידה מתבססת על דיאלוג מתמיד המכיל צדדים פרקטיים ואקדמיים, הרצאות, שיח עמיתים, עבודה סדנאית, עבודה אישית, דיונים רפלקטיביים והנחייה. 

חובות
נוכחות פעילה, כתיבה רפלקטיבית, הגשת תרגילים ועבודת גמר

Footer Mobile