טופס נייח

עיצוב ופיתוח מרחבי יצרנות ייעודיים בגן הילדים, בשילוב טכנולוגיות מגוונות- תאוריה ומעשה

קוד השתלמות: 52008

מנחה: גב' אדלה פלג
סמסטר ב', יום ג'  15:45-19:00
מרצה: אדלה פלג
תאריך התחלה: 2.3.21
מועדי המפגשים: (30 שעות)
כל-  8 המפגשים יהיו בני 4 שעות אקדמיות.

רציונל
קורס זה יעסוק בפיתוח כלים יישומיים לתכנון ועיצוב מרחבי למידה בגן הילדים, אשר יתמכו ויעודדו עשייה יצרנית ויצירתית, בשילוב כלים טכנולוגים מגוונים תוך ביטוי אישי מקורי, הן של הילד והן של הגננת.
"ילדי גן הילדים חושבים ועושים טכנולוגיה" הינו מודל למידה קונסטרוקטיביסטי המציע חווית למידה שונה בגן הילדים, כזו השוזרת בקוריקולום הקיים אבני דרך של חשיבה טכנולוגית דרך התנסות אוטנטית ורלבנטית עד לכדי רכישת כלים לתיכון של פתרונות לבעיות והבניית ידע ומיומנויות ביחס לעולם המלאכותי- עולם מעשה תבונת האדם.
הקורס הנוכחי הינו רלוונטי מאוד לנוכח המאפיינים והדרישות של המאה ה-21 מהילדים הצעירים ומציע הכרות עם עולם היצרנות בשילוב, ולצד העצמה שבשימוש כלים טכנולוגיים. החשיפה בקורס תעשה באופן הדרגתי ותאפשר לסטודנטים, לגננת/גנן לעתיד, להשתמש בביטחון בכלי הטכנולוגיה החדישים ובכך לקדם ולפתח את הילד הלומד. על מנת להשיג המטרות, יתבצע שילוב בין הרצאות וסדנאות מעשיות הכוללות התנסויות פעילות והדגמות, במטרה להשלים הבנה תיאורטית וידע מעשי ובכך להעלות את המוטיבציה של הסטודנט/ית ללמד נושאים אלה בגן הילדים.

מטרות הקורס
  • לימוד מושגי מפתח ותאוריות תומכות בעשייה יצרנית
  • חשיפת הגננות לתנועת המייקרס/ Makerspacesאשר מביאה איתה רוח חדשנית ללמידה חווייתית, רלוונטית ומותאמת למאה ה-21.
  • התנסות הלכה למעשה בעיצוב וארגון סביבת למידה מעודדת יצרנות ויצירתיות בשילוב טכנולוגיות מסורתיות (כגון כלי עבודה) ומתקדמות (כגון מחשבים).
  • הקניית כלים מעשיים לפיתוח חשיבה "מחוץ לקופסא" הן של ילדי הגן והן של הגננת .

נושאי הלימוד
חשיבה טכנולוגית בגן הילדים מיומנויות המאה 21.
שילוב רעיון המייקרס בגן הילדים.
ארגון ועיצוב סביבת הפעילות בגן.
תכנית הגן העתידי.
חובות
נוכחות, השתתפות פעילה בכיתה, קריאה והגשת תרגיל כעבודה מסכמת.

תאריכי  המפגשים
מידע יפורסם בקרוב...

*הלמידה תתקיים באופן היברידי בהתאם להנחיות משרד החינוך בעקבות מגיפת הקורונה.

Footer Mobile