טופס נייח

התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים

* פתיחת הקורס מותנית באישור תקציבי של משרד החינוך​

תכנית דו-שנתית
150 שעות לימוד אקדמיות (מתוכן 120 מוכרות לגמול)

רכזת התוכנית: גב' מיה מירב 
לקבלת פרטים נוספים ורישום ראשוני: נא לשלוח הודעה למיה מירב: 0523902611 


מטרות הלימודים
העמקת הידע המקצועי ופיתוח המומחיות של העוסקים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים:
 • הכרות מעמיקה עם המאפיינים והצרכים של תלמידים מחוננים ומצטיינים
 • פיתוח גישה כוללת )הוליסטית(לחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים, תוך הבנה והתייחסות לצורכיהם הייחודיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי.
 • הכרות והתנסות בכלים פדגוגיים ודידקטיים בעבודה עם תלמידים מחוננים ומצטיינים

קהל היעד
 • מנהלים, רכזי תכניות, מחנכים, מורים מקצועיים ויועצים בבתי הספר, בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים או מתעתדים ללמד במסגרות ייעודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • עובדים במרכזי מחוננים ורכזי תכניות לטיפוח מצטיינים של האגף למחוננים.

תנאי קבלה
 • תואר ראשון ותעודת הוראה (מתקבלים גם מי שאינם בעלי תעודת הוראה והם מומחים בעלי תואר ראשון, המלמדים במרכזי מחוננים)
 • ראיון אישי (יש להביא לראיון קורות חיים ומכתב המלצה ממנהל/מפקח)
היקף ומועד הלימודים
תוכנית דו-שנתית
150 שעות (75 בכל שנה מתוכן 15 שעות פרקטיקום)
כשליש מהמפגשים יתקיימו פנים אל פנים והשאר באופן מקוון-סינכרוני.

תכנית שנה א' תתקיים בכרמיאל 
בימי ראשון בשעות 16:00-19:15
פתיחת ההכשרה בתאריך 15/10/23

תכנית שנה ב' תתקיים בשתי קבוצות: בכרמיאל ובקרית שמונה
בימי רביעי בשעות 16:00-19:15
פתיחת ההכשרה:
בתאריך 11/10/23- קבוצת כרמיאל
בתאריך 18/10/23- קבוצת קרית שמונה

נושאי הלימוד
 • הגדרה ואיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים, אפיון ההבדלים ביניהם ומשמעותם
 • פסיכולוגיה של הילד המחונן/מצטיין
 • היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים אצל תלמידים מחוננים ומצטיינים
 • גישות שונות לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים ודרכי הוראה מותאמות
 • דרכי הערכה של תלמידים מחוננים ומצטיינים

שכר לימוד
דמי טיפול והרשמה 130 ש"ח לשנה. לכל שנה תשלום נפרד.

חובות הסטודנט
 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות לקבלת ציונים

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים, מטעם מכללת אורנים ובאישור האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.
​המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל החובות הלימודים בציון 80 לפחות, נוכחות קבועה והמלצת רכזת התוכנית.

גמול לעו"ה
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון בהיקף 60 שעות בכל שנה*.
* היקף ההכרה לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" משתנה מעת לעת וכפוף לשינויים של משרד החינוך.
מספר המקומות מוגבל
תינתן עדיפות למורים המלמדים בפועל במסגרות ייעודיות לתלמידים מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים. 

הרשמה אינה מבטיחה קבלה לתוכנית
לפרטים: mayameyrav@gmail.com​   או בהודעה לטלפון 0523902611


Footer Mobile