טופס נייח

התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצוינים

התכנית תתקיים באורט כרמים בכרמיאל

קוד התכנית: 30501
רכזת התכנית: גב' לימור עופרת-אוסטרובסקי
תכנית דו-שנתית
150 שעות לימוד אקדמיות
מטרות הלימודים

העמקת הידע המקצועי ופיתוח המומחיות של העוסקים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים:
 • הכרות מעמיקה עם המאפיינים והצרכים של תלמידים מחוננים ומצטיינים
 • פיתוח גישה כוללת )הוליסטית(לחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים,תוך הבנה והתייחסות לצורכיהם הייחודיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי.
 • הכרות והתנסות בכלים פדגוגייםודידקטיים בעבודה עם תלמידים מחוננים ומצטיינים

קהל היעד
 • מנהלים, רכזי תכניות, מחנכים, מורים מקצועיים ויועצים בבתי הספר, בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים
לפחות, המלמדים או מתעתדים ללמד במסגרות ייעודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • עובדים במרכזי מחוננים ורכזי תכניות לטיפוח מצטיינים של האגף למחוננים.

תנאי קבלה
 • תואר ראשון ותעודת הוראה (מתקבלים גם מי שאינם בעלי תעודת הוראה והם מומחים בעלי תואר ראשון, המלמדים במרכזי מחוננים)
 • ראיון אישי (יש להביא לראיון קורות חיים ומכתב המלצה ממנהל/מפקח)

היקף ומועד הלימודים
תוכנית דו-שנתית
150 שעות  ( 75 שעות בכל שנה, מתוכן 15 שעות פרקטיקום)
יום ב', בשעות 16:00-19:15
באורט כרמים בכרמיאל
המפגשים יתחילו ב 18.10.2021 בכרמיאל

נושאי הלימוד

 • הגדרה ואיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים, אפיון ההבדלים ביניהם ומשמעותם
 • פסיכולוגיה של הילד המחונן/מצטיין
 • היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים אצל תלמידים מחוננים ומצטיינים
 • גישות שונות לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים ודרכי הוראה מותאמות
 • דרכי הערכה של תלמידים מחוננים ומצטיינים

שכר לימוד
דמי טיפול והרשמה 130 ש"ח לשנה בלבד

חובות הסטודנט
 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות לקבלת ציונים

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים, מטעם מכללת אורנים ובאישור האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.
המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל חובות הלימודים בציון 80 לפחות, נוכחות קבועה והמלצת מרכזת
התוכנית.

גמול לעו"ה
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון בהיקף 60 שעות בכל שנה*.
* היקף ההכרה לצורך קידום מקצועי
במסגרת "אופק חדש" משתנה מעת לעת וכפוף לשינויים של משרד החינוך.
מספר המקומות מוגבל
קיום התוכנית מותנה במספר הנרשמים
הרשמה אינה מבטיחה קבלה לתכנית
לפרטים: memadk@zahav.net.il

Footer Mobile