קהילות מקצועיות לומדות בתחומי השפה הערבית

רכזי התוכנית 
ד"ר פראנש אליף: aleef.f@gmail.com
רוני וילדר: roni.vilder@oranim.ac.il
מפמ"רית המגזר הדרוזי: וופא מועדי- מפמ"ר ערבית לדוברי ערבית- דרוזים
afamo@education,gov.il
מפמ"רית המגזר הערבי: ד"ר ראויה בורבארה- מפמ"ר ערבית לדוברי ערבית rauiabo@education.gov.il

מתווה ההכשרה
בשנת תשפ"ד יפעלו במקביל 10 קהילות למידה בתחומים שונים של השפה הערבית.

*פתיחת הקהילות מותנית באישור תקציבי

הרשמות:

קהילות למידה מקצועיות בבתי הספר
בשנים האחרונות מקדם משרד החינוך תפיסה של קהילות למידה מקצועיות בבתי הספר. המשמעות היא, חיבור בין כלל בעלי העניין לאחריות משותפת למעשה החינוכי. קהילת מורים לומדת הינה קהילה של מספר מורים הנפגשת באופן קבוע ופועלת יחד. המורים בקהילה חוקרים, מפתחים ולומדים את מעשה ההוראה שלהם בהתאמה לצרכים העולים מהשטח בהוראת המקצוע ובזיקה לפרויקט/תהליך משותף אותו הם רוצים להטמיע/להוביל. במקביל יוצרים ביניהם קשרים אישיים ומקצועיים משמעותיים. 
הכשרה זו מבקשת להעמיק ולשפר את מקצועיות עובדי ההוראה בפעולה במודל קהילות בבית הספר. 
במגזר הערבי והדרוזי בפרט, נדרשים ייסוד והשרשת מבנה קהילה/קהילה מקצועית לומדת והחדרתה לתודעת קהל המורים. במהלך הכשרה ירכשו המשתתפים ידע תיאורטי מעמיק על מהות הזיקה בין קהילה וקהילתיות לבין תהליכי למידה ועבודה בבית הספר. לצד הידע, יכירו ויתנסו בכלים מעשיים לפעולה בקהילה במרחב הבית-ספר ומחוצה לו.

שני עוגנים מרכזיים מאפיינים את התכנית: העוגן החברתי- מארג היחסים בין המורים. העוגן המקצועי- התפתחות מקצועית של כל מורה בקהילה המקצועית הלומדת.
ההכשרה מכוונת לבניית קהילת המורים המושתת על אקלים בטוח, שותפות ואחריות משותפת ללמידה.
התכנית פועלת בשיתוף מכון מופ"ת.

זוהי הכשרת המשך עבור מנחי הקהילות, אשר עוסקים החל משנת תשפ"א ביצירת קהילות למידה בשפה ערבית, בגיבוש קהילת המנחים, מיומנויות הנחייה והעמקה בתחום הוראת השפה הערבית. מתוך הכשרה זו, בכל שנה צומחות קהילות למידה נוספות, המונחות ע"י מנחים מובילי קהילות המודרכים ע"י  ד"ר אליף פראנש ורוני וילדר בקהילת מנחים מובילים.

מטרות התכנית - מטרות מקצוע מטעם המפמ"ריות:
  • ייסוד והשרשת מבנה קהילה/קהילה מקצועית לומדת במגזר הערבי והחדרתה לתודעת קהל המורים.
  • קהילתיות כשיטה - המורה כמאפשר ויוצר קהילות למידה בתוך בית הספר ומחוצה לו.
  • יצירת רשת קהילות מקצועיות לומדות בתחומים שונים בשפה הערבית.
  • חיזוק מיומנויות של שותפות, עצמאות ופרו-אקטיביות בקבוצה ובשדה החינוכי.
  • למידה, חקר ופיתוח של מעשה ההוראה של המורים בהתאמה לדרישות המקצוע ולצרכים העולים מהשטח (חקר הפרקטיקה).
  • צמצום פערים לימודיים בתחומי השפה הערבית​

Footer Mobile