טופס נייח

מנהיגות חינוכית ואסטרטגיות הנחייה בכיתה

​​​​
מנהלים
להזמנה וקבלת מידע
​​​​​​​​​​​​
​רכזת התכנית: קמליה סגל
סמל התכנית: 39606
תכנית חד-שנתית
60 שעות לימוד אקדמיות

תכנית הקורס נועדה להשביח את עבודתו של המורה על-ידי פיתוח תהליך חינוכי שיש בו מרכיב בולט של מנהיגות מעצבת על כל המשתמע מכך: הגדרת חזון מקצועי, מטרות ויעדים, ודרכי ביצוע ויישום המותאמות לחינוך במאה ה- 21, כלומר חינוך המבוסס על פדגוגיה חדשנית ועדכנית. ההתמחות  בקורס תעודד את המורה  לפתח דרך חשיבה הוליסטי, שיש בה הסתכלות כוללת ומקיפה על הארגון שבו הוא עובד. כמו כן המורה ירכוש אסטרטגיות הנחייה בכיתה ומחוצה לה (קבוצות חשיבה וקבוצות עבודה באוריינטציה חינוכית) וזאת על מנת להיות מוביל בתחומו (מוביל בכיתה, בבית הספר, בקהילה).
שלבי התהליך בקורס יזמנו מהלך הבנייתי:  מגיבוש זהותו של המורה בהווה ומאפייני מנהיגותו, דרך ניסוח חזון מקצועי הנגזר מהחזון הבית ספרי,  לכדי מימושו באמצעות תהליך חינוכי רלוונטי למורה.
בבסיס ההתמחות מונחת האמונה כי מעורבותם של המורים בפיתוח תהליכי חשיבה ביחס למקומם בארגון, מאפייני המנהיגות שלהם והובלת תהליך חינוכי הלכה למעשה, תורמת תרומה מכרעת לכישוריהם המקצועיים, למוטיבציה שלהם ולהשבחת דרכי ההוראה. 
התפיסה החינוכית העומדת בבסיס הרעיון רואה בדמות המורה כמנהיג המעצב תכנית חינוכית מותאמת לצורכי הלומד במציאות משתנה וכמנחה צוותים חינוכיים בנושא. 

​מטרות הלימודים
 • לפתח תהליך חינוכי כנקודת מוצא לתהליך למידה פורה ומשמעותי תוך חשיבה על מקומו של המורה כמנהיג מעצב 
 • לתאר ולהבחין בין סגנונות מנהיגות שונים בדגש על מנהיגות מעצבת מובילה (מודל הטווח המלא של בס ואבוליו)
 • לציין מנהיגים בולטים בארץ ובעולם בדגש על מנהיגות חינוכית מעצבת
 • להדגים מיומנויות ואסטרטגיות הנחיה והובלה בכיתה ומחוצה לה (צוותים חינוכיים)

קהל היעד
התכנית מיועדת למורים ובעלי תפקידים בדרגות 6-9

היקף ומועד הלימודים
10 מפגשים, אחד מתוכו מפגש ווירטואלי
במהלך כל שנת לימודים:
40 שעות לימוד במפגשים פנים אל פנים
10 שעות הנחייה וליווי במפגשים פנים אל פנים ו/או וירטואליים
10 שעות תכנון, ביצוע וכתיבה של תהליך הנחייה/חונכות.

​נושאי הלימוד
 • מיהו מנהיג? מאפיינים בולטים של מנהיגים בארץ ובעולם
 • האבחנה בין מנהיגות חינוכית מעצבת לשאר סגנונות המנהיגות
 • מהו חזון - הגדרת חזון מקצועי ואישי (מודל ה SWOT)
 • פדגוגיה חדשנית ועדכנית - כיצד מנהיג חינוכי יכול להוביל/לקדם אותה?
 • כיצד נוביל יזמות חינוכיות שיש בהן מרכיב של מנהיגות מעצבת?
 • הכרות מעמיקה עם כלי תיעוד רפלקטיביים - יומן למידה, קבוצת מיקוד ותצפית משתתפת.
 • שלבים בהתפתחות קבוצה
 • מודלים שונים של אסטרטגיות הנחייה בכיתה (אבחנה בין קבוצות למידה, חשיבה ומשימה)
 • ארגז כלים של מנחה קבוצות בכיתה: משחקים, הפעלות, דרכי הנחיה חווייתיות.

​דרכי הוראה
המפגש של מורים מדיסציפלינות שונות מאפשר הרחבת נקודת המבט והראיה של המורה כחלק מהחקירה העצמית והבקורתית.
הלמידה מתבססת על דיאלוג מתמיד המכיל צדדים פרקטיים ואקדמיים, הרצאות, שיח עמיתים, עבודה סדנאית, עבודה אישית, דיונים רפלקטיביים והנחייה. 

חובות
נוכחות פעילה, כתיבה רפלקטיבית, הגשת תרגילים ועבודת גמר

Footer Mobile