טופס נייח

גבריות פמיניזם ותלמידים בסיכון

קורס זה מעוכב כרגע בשל עצירת התקציב, מקווים להודיע בקרוב על חידושו
קוד השתלמות: 52003
מרצה: ד"ר זאב קיין
סמסטר ב'
ימי ראשון 16.00-19.15
מועדי המפגשים: (30 שעות)
תאריך התחלה: 3/03/2024
כל- 8 המפגשים יהיו בני 4 שעות אקדמיות (מלבד מפגש אחד בן שעתיים) ויתקיימו בסמסטר ב' בימי א' אחת לשבועיים, בשעות 16.00 – 19.15 (המפגשים יהיו במודל היברידי, סינכרוני, באמצעות זום,  ואסינכרוני). כל מפגש יחולק לשני חלקים,  תאורטי וסדנאי.

רציונאל
הקורס יעסוק בגברויות בהקשרים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים.
המחקר בסוגיית הגבריות צמח בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת בתגובה לצמיחתו והתפתחותו של הפמיניזם. חוקרים בדיסציפלינות שונות כגון סוציולוגים, אנתרופולוגים ופסיכולוגים בחנו מהי גבריות וכיצד מבנים הגברים את זהותם, תוך הבחנה בין sex, כהבדל ביולוגי בין נשים לגברים, ל- gender, כהבדל חברתי תרבותי.
הניסיונות שנעשו על מנת להבין כיצד מבנים גברים את זהותם בחברות ותרבויות שונות חשפו מספר נקודות משותפות, כאשר ביס
ודן נמצא כי נערים, לעומת נערות, חייבים להיות אקטיביים בכדי לרכוש את גבריותם. עבור נערים לא קיים גבול ברור בין ילדות לבגרות והם זוכים להיקרא גברים באמצעות טקסי מעבר (Rites of Passage). ברם, גם לאחר שעברו בהצלחה את הטקס הם צריכים להמשיך ולהוכיח, פעם אחר פעם, כי הם ראויים להיקרא גברים. נערים בסיכון נמצאים בין עולם הילדים לעולם הגברים, בין גבריות של השכונה לגבריות הגמונית, בין גבריות חדשה המביעה רגשות לגבריות המסתירה אותם. העיסוק בזהות גברית עולה באמצעות סימנים והתנהגויות המוזכרים בהקשרים של אלימות, פרנסה, תעסוקה, אבהות, זוגיות. כמו גם בביטוי של אומץ לב, רגישות וכבוד.

מטרות
 • הקורס יציג היבטים שונים העוסקים בגבריות מנקודת מבט מגדרית.
 • הסטודנט יבין את המורכבות והקשיים בעולמם של  גברים.
 • הסטודנט יבין את משמעות הגברויות בהקשרים חברתיים, וחינוכיים .
 • הלמידה תעזור להבנות בקרב הסטודנטים תפיסה חברתית ביקורתית.

נושאי הלימוד
 • ההיסטוריה של התפתחות הגבריות
 • הבניית זהות גברית בילדות המוקדמת
 • נערים בסיכון וגבריות
 • ספורט וגבריות
 • דכאון בקרב גברים
 • תעסוקה גברית ואבהות
 • בנים וגברים בספרות, בקולנוע ובפרסומות

חובות
 • קריאת מאמרים, יש לקרוא את כל המאמרים ולצפות בסרטונים (המאמרים, והסרטונים יופיעו בכל שבוע במודל).
 • השתתפות במפגשים

כתיבת 3 עבודות קצרות (כל אחת- כעמוד)


תאריכי מפגשים
​תאריך
​מיקום
3/3/24  ​ 
​מכללת אורנים 
17/3/24  
​זום 
​24/3/24 
​אסינכרוני 
7/4/24  ​ 
​מכללת אורנים 
​14/4/24   ​
​אסינכרוני 
​5/5/24   
​זום 
​19/5/24 
​מכללת אורנים 
26/5/24​ 
​זום 

* פתיחת הקורס מותנית באישור תקציבי של משרד החינוך​
Footer Mobile