external studies Contact

מיינדפולנס (מודעות קשובה) ככלי עבודה ייעוצי -תכנית לפיתוח מקצועי

​​​​
מנהלים
להזמנה וקבלת מידע
​​​​​​​​​​​​
ליועצים חינוכיים – תכנית דו-שנתית
התכנית זכתה להכרה במסגרת "אופק חדש" מטעם שפ"י
ומטעם האגף לפיתוח מקצועי לעו"ה, משרד החינוך
 
​רכזת התכנית: גב' נעמה שפיצר
סמל התכנית: 36401
תכנית דו-שנתית
60 שעות אקדמאיות

מטרות הלימודים
להקנות ליועצים חינוכיים ותיקים כלים ייעוציים ייחודיים בגישת המיינדפולנס שיאפשרו שדרוג של עבודתם במערכת הבית ספרית. הלומדים יפתחו ויבצעו במסגרת בית הספר יוזמה שתשלב כלים של מודעות קשובה במפגשים עם תלמידים, מורים והורים.
 
קהל היעד
יועצים חינוכיים ותיקים
 
תנאי קבלה
בעלי תואר שני בייעוץ חינוכי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
אישור המפקח/ת הישיר/ה הממונה על היועץ/ת.
בעלי/ות וותק של לפחות חמש שנים בייעוץ חינוכי
 
היקף ומועד הלימודים
בשנה א' -  10 מפגשים בימי ה', בשעות 19:00-15:45, אחת לשבוע החל מבינואר 2019
(4 שעות אקדמיות בכל מפגש). שנה ב' של התכנית תתקיים החל מאוקטובר 2019.

נושאי הלימוד
  • תרגול מיינדפולנס לזיהוי והפחתת לחצים ומתחים
  • קשר בין תנועה, תחושות ורגש
  • גוף ונפש
  • מיינדפולנס ומוח
  • ​תכנון ויישום של יוזמה בתחום המודעות הקשובה  במסגרת תהליך ייעוצי עם תלמידים או הורים או מורים, ותיעודה בעבודה מסכמת
 
שכר לימוד
במימון משרד החינוך

חובות
חובת נוכחות של 80% לפחות
השתתפות פעילה במפגשים
קריאת מאמרים
הגשת עובדה מסכמת בכל שנה: בשנה א'- תכנון יוזמה ותיעודה בתחום המיינדפולנס עם תלמידים או הורים או מורים, וכתיבת עבודה מסכמת שתכלול רציונל ליוזמה, שלבי תכנון היוזמה, מטרותיה, הגדרת תפקידי היועץ והמשתתפים ביחס ליוזמה וסיכום שיכלול רפלקציה אישית. בשנה ב' – ביצוע יישום היוזמה במסגרת בית הספר, תיאור הביצוע והשלכותיו על המשתתפים (תלמידים או הורים או מורים), ניתוח ההשלכות והתוצאות, הערכת היוזמה ורפלקציה אישית של מנחה היוזמה.

גמול השתלמות לעו"ה
60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בכל שנת לימודים.  סה"כ 120 שעות*.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של
   משרד החינוך

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים​
Footer Mobile