טופס נייח

מורים חונכים שנה א'

קורס הכשרה לתפקיד חונכים ומלווים למתמחים ומורים חדשים שנה א'

מועד פתיחה - ינואר 2021
קוד תכנית אורנים: 35500

רכזת התוכנית: אורלי פרנקל
orly10f@gmail.com

תהליך החונכות והליווי על ידי מורים בכירים תורם באופן מובהק לקליטה מיטבית, איכות ההוראה, עיצוב הזהות ולפיתוח המקצועי של המתמחה והמורה החדש במערכת החינוך.
לנוכח חשיבותו של החונך כחוליה משמעותית ועיקרית בקליטה ותמיכה של המתמחה והמורה החדש, כזה המגשר בין האקדמיה ל"שטח", בשנה הקרובה ייפתח קורס ייחודי לחונכים.

מטרות הקורס
  • תפיסת תפקיד חונך/מורה מלווה
  • אסטרטגיות וכלים התומכים בחונכות אישית
  • כישורי הנחיה והדרכה לסיוע ומתן מענה אישי
  • הכשרה להערכת מתמחים וגישור בין המתמחה לבין המערכת
  • סוגיות רלוונטיות ודילמות משמעותיות למתמחה/מורה חדש

קהל היעד
•    מורים חונכים בפועל
  • מורים בעלי מוטיבציה, שליחות וחזון
לנוכח חשיבות התפקיד וההכשרה לו, הוכנס השנה תיקון בהסכם אפק חדש, לפיו החל משנה"ל תשע"ח, התגמול עבור תפקיד החונך יינתן כחלק מן השכר,

הקף ומועד הלימודים
הלימודים מזכים בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף של 30 שעות*
* ימי ג' בשעות 19:00-15:45 (למידה היברידית , פירוט התאריכים יפורסם בהמשך)

שכר לימוד
דמי הרשמה 65 ש"ח

Footer Mobile