external studies Contact

קורס הכשרה לתפקיד חונכים ומלווים למתמחים ומורים חדשים לאמנויות

קוד תכנית: 35501

תהליך החונכות והליווי על ידי מורים בכירים תורם באופן מובהק לקליטה מיטבית, איכות ההוראה, עיצוב הזהות ולפיתוח המקצועי של המתמחה והמורה החדש במערכת החינוך.
לנוכח חשיבותו של החונך כחוליה משמעותית ועיקרית בקליטה ותמיכה של המתמחה והמורה החדש, כזה המגשר בין האקדמיה ל"שטח", בשנה הקרובה ייפתח קורס ייחודי לחונכים באמנויות.

מטרות הקורס
  • תפיסת תפקיד חונך/מורה מלווה
  • אסטרטגיות וכלים התומכים בחונכות אישית
  • כישורי הנחיה והדרכה לסיוע ומתן מענה אישי
  • הכשרה להערכת מתמחים וגישור בין המתמחה לבין המערכת
  • סוגיות רלוונטיות ודילמות משמעותיות למתמחה/מורה חדש באמנויות

תנאים להשתתפות בקורס
  • מוטיבציה, שליחות וחזון
  • תואר ראשון ותעודת הוראה באחד מתחומי האמנויות
  • 5 שנות ותק בהוראה לפחות
  • התנסות בליווי ואימון מתמחה/מורה חדש במהלך הקורס
  • הוראה בשעות תקן של משרד החינוך

היקף הקורס
30 שעות לאורך שנת הלימודים תשע"ט ב-8 מפגשים מרוכזים. (7 מפגשי פנים אל פנים ומפגש אחד מקוון).
קורס זה מוכר במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של אופק חדש ועוז לתמורה לצורך צבירת שעות לקידום דרגה. התשלום נכנס כחלק מהמשכורת של המורים.
דמי הרשמה: 65  ₪ בלבד.  (הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך).
הקורס יתקיים במכללת אורנים בקריית טבעון  בימי שני משעה  15:45 – 19:00.
 
תאריכי המפגשים:
12.11.2018   
26.11.2018  
17.12.2018     
31.12.2018    
14.1.2019   
28.1.2019
11.2.2019
   

לפרטים נוספים ויצירת קשר
טלי גיל - רכזת הקורס
טל: 050-5966006                  
דואל:   taligiloranim@gmail.com
 

 

Footer Mobile