מורים חדשים - מורים מתחילים - חממה נוף הגליל

קוד תוכנית: 35507

חממה נוף הגליל - קורס למורים חדשים
*מיועד רק למורים המתחילים השייכים לתוכנית החממה בנוף הגליל- הקורס לא פתוח לכלל המורים המתחילים.

: אורלי פרנקל

orly10f@gmail.com

מנחה :אדוה יוסף מועלם

מטרות הקורס

  • לפתח יכולת ראייה מורכבת של המציאות הבית ספרית.
  • להכיר גישות ומיומנויות שונות להתנהלות יעילה ומקצועית עם תלמידים.
  • ללמוד מיומנויות תקשורת לעבודה עם הורים.
  • לעבוד בצורה יעילה ומדויקת עם עמיתים והצוות החינוכי.
  • ​לפתח קהילת למידה יישובית בה מתקיימת חקירה מקצועית -רפלקטיבית המושתתת על דיאלוג בין כל הגורמים, תוך התאמה ליעדי אזור העבודה.


התכנים בסדנא, יתבססו על דילמות ולצרכים שיועלו ע"י המשתתפים בה וייגעו ביחסי מורה-מנהל, מורה-מורה, מורה-תלמיד, מורה-הורה, וכמו כן יושם דגש על המאפיינים היישוביים הקשורים לתפקידו של המורה בכלל ובהקשר היישובי. תינתן גם הדרכה על שלבי העשייה הנדרשים בשנת ההתמחות אל מול צוות ביה"ס ומשה"ח


מועדי המפגשים
המפגשים יתקיימו בימי ג', משעה 14:00-17:15
הקורס משולב- פנים אל פנים /סינכרוי וא- סנכרוני ומפגשים בבתי הספר במידת האפשר.
פירוט ינתן בהמשך.

הקורס הינו סדנא תומכת בהוראה ההתחלתית בשדה החינוכי. במסגרת הסדנא נעסוק ראשית בפיתוח זהות תפקיד המורה בפועל וחיזוק חוסנו הנפשי להתמודדות עם אירועי היומיום במסגרת החינוכית. בנוסף, תעסוק הסדנא ביצירת קשר של מורה המתחיל עם גורמי ההנהלה בבית הספר, קולגות, התלמיד והוריו. מטרתה המרכזית של הסדנא היא לסייע למורה בראשית דרכו להבין את המציאות הבית ספרית.

 

* פתיחת הקורס מותנית באישור תקציבי של משרד החינוך ​


Footer Mobile