external studies Contact

קהילה מקצועית לרכזי הערכה מכהנים בבתי"ס על-יסודיים

קוד קורס: 46400
מנחות: גב' ענבל גביע וגב' ענוה שבתאי
60 שעות אקדמיות

רציונאל
מתן מסגרת לפיתוח מקצועי ולתמיכה לרכזי הערכה בבתי ספר על יסודיים

מטרות הקורס
  • יצירת פורום מקצועי לרכזי הערכה ומדידה- יצירת רשת תמיכה מקצועית.
  • המשך פיתוח הרכז כפרופסיונאל, פיתוח תוך תפקידי.
  • חיזוק תחושת המסוגלות והביטחון המקצועי להתמודדות עם אתגרי התפקיד.
  • הנושאים העיקריים שילמדו בקורס
  • אתיקה, מיפוי תחום הערכה בבית הספר, בניית תוכנית עבודה
  • ניתוח מיצ"ב, בניית סדנאות, בניית כלי הערכה, בניית מחוון
  • תהליך הובלת שינוי, משוב מקדם למידה.

דרכי הוראה - למידה
סדנאות, למידת עמיתים, ליווי אישי.

חובות
נוכחות ב  80% מהשעות, השתתפות פעילה במהלך המפגשים, ביצוע כל המשימות הוירטואליות, ביצוע ארבעה מפגשי ליווי אישי לפחות.

תאריכי  המפגשים
פנים אל פנים*:
7/10/19,   28/10/19,   11/11/19,   2/12/19,   16/12/19,   13/01/20,  3/2/20   16/3/20,   30/3/20.
מפגשים וירטואליים:
14/10/19,   25/11/19,   23/12/19,   10/2/20.
יום עיון:
ראשית יולי, מועד סופי יימסר בהמשך

*מפגשי פנים אל פנים יתקיימו במכללת אורנים בימי שני  ויתחילו בשעה 16:30 (4 שעות אקדמיות כל מפגש)
Footer Mobile