טופס נייח

סיפורי חיים של תלמידים וקבוצות בסיכון

קוד השתלמות: 50810
מרצה: ד"ר זאב קיין
ימי ראשון 16.00-19.15
(30 שעות)​

רציונל
הקורס יעסוק באופן בו סיפורי חיים מבנים זהות ומשפיעים על התפתחות אישית,  תפיסות חברתיות וערכים בקרב אוכלוסיות בסיכון בכלל ונערים בסיכון בפרט.
המחקר העוסק בסיפורי חיים משקף זהות ומבנה זהות והוא מתייחס לשלושה היבטים: נרטיב כביטוי פנימי של זהותו הסובייקטיבית של המספר, כביטוי חיצוני המשקף את חייו וקהילתו וכביטוי בהקשר חברתי (ספקטור- מרזל, 2010). המחקר מניח כי לכל אדם סיפור חיים אישי המשקף תהליכים ואירועים שהתרחשו בעברו, בעזרתם הוא מבנה את זהותו ואת יחסי הגומלין שלו עם סביבתו (Bruner, 1990). הסיפור מתאר התרחשויות ברצף של זמן, ומבטא את האופן בו אנשים מעריכים ומפרשים את האירועים אותם חוו. 

מטרות
 • ללמוד כיצד סיפורי חיים מבנים זהות ומשפיעים על התפתחות תפיסות חברתיות וערכים בקרב אוכלוסיות בסיכון.
 • להכיר וללמוד סיפורי חיים של אוכלוסיות בסיכון.
 • ללמוד כיצד הסיפור האישי שלכם, עיצב את זהותכם האישית והמקצועית.

נושאי הלימוד
 • בוגרי פנימיות
 • נשים מוכות
 • דרי רחוב
 • נשים החיות בעוני
 • נערים בסיכון
 • אסירים
 • נפגעי נפש

חובות
 • קריאת מאמרים, יש לקרוא את כל המאמרים ולצפות בסרטונים (המאמרים, והסרטונים יופיעו בכל במודל).
 • 2השתתפות במפגשים
 • כתיבת 3 עבודות קצרות (כל אחת- כעמוד).* פתיחת הקורס מותנית באישור תקציבי של משרד החינוך​

Footer Mobile