טופס נייח

ניתוח התנהגות ואסטרטגיות הוראה ולמידה בכיתה

​​​​
מנהלים
להזמנה וקבלת מידע
​​​​​​​​​​​​
רכזי התכנית: קמליה סגל, גבריאל כהן, טלי איילון
סמל התכנית: 39616
תכנית חד-שנתית
60 שעות לימוד אקדמיות
 
ניתוח התנהגות: הקורס פותח בסקירה מרתקת ומסקרנת המתחילה מהפסיכואנליזה של פרויד ואל הבהויוריזם של סקינר. הקורס מתאר אסכולות שונות בפסיכולוגיה ועומד על המשמעויות,מגבלות ויתרונות אל מול הגישה ההתנהגותית. הקורס מקדם ראייה התנהגותית חדשנית ומעניק ידע בסיסי ואינטגרטיבי בניתוח התנהגות יישומי ותכניות התערבות פונקציונליות יישום וניהול.
אסטרטגיות הוראה ולמידה בכיתה: בוגרי הקורס ירכשו כלים בתחום אסטרטגיות הלמידה להתמודדות עם תלמידים בעלי קשיי למידה או ליקוי למידה, במסגרת הקבוצתית תוך מיצוי השעות הפרטניות ושעות ההוראה בכיתה הגדולה. ללומדים יוקנו אסטרטגיות למידה לייעול דרכי הוראה לתלמידים מתקשים בתחומי השפה. ללומדים תהיה חשיפה והכרות עם תהליכים אבחוניים של תלמידים ליקויי למידה וזאת במטרה לצייד את המורים בארגז כלים שיאפשר להם לתת מענה לילדים בעלי קשיים לימודיים בכיתה הרגילה.
​ 
מטרות הלימודים ניתוח התנהגות
 • בוגרים יעשירו ידע סביב אסכולות שונות בפסיכולוגיה, ילמדו על ההבדלים מול הגישה ההתנהגותית וידונו במשמעויות השונות בסביבות שונות.
 • בוגרים יבינו את מערכת יחסי הגומלין בין מתנהג, התנהגות, סביבה ואת ההשלכות על תכנית ההתערבות בסביבה החינוכית.
 • בוגרים ידונו בחדשנות של ראייה התנהגותית והשפעתה על מתנהגים בסביבה החינוכית.
 • בוגרים יסקרו את השלבים השונים בתכנון בנייה ויישום של תכנית התערבות התנהגותית במסגרת החינוכית.
 • בוגרים יסקרו קשת טכניקות התערבויות לשינוי התנהגותי.
 • בוגרים ילמדו להתאים לתכנן וליישם התערבות התנהגותית בסביבות שונות.
 • בוגרים ייחשפו לסוגיות באתיקה והשפעתם על פרקטיקה יומית במסגרת החינוכית.
 
מטרות הלימודים הוראה מתקנת
 • לקות למידה מהי?
 • הנחות יסוד העומדות בבסיס מדיניות השילוב
 • יישום תוכנית השילוב- מיהם אנשי המקצועי הלוקחים חלק בעבודה עם התלמיד ליקויי הלמידה ומה תפקיד המורה בכיתה?
 • קריאה והבנת דוח אבחון – כיצד המורה בכיתה משתלב במערך תוכנית העבודה- בנייית פרופיל לומד בהתאם לממצאי האבחון והכרות המורה את התלמיד
 • בניית תוכנית עבודה בשעות הפרטניות ובכיתה בהתאם להמלצות האבחונים .
 • הכרות עם מגוון אסטרטגיות למידה שמטרתן להפוך את הלומד ללומד פעיל.
 • התאמת יחידת לימוד לתלמידים מתקשים עפ"י העקרונות שנלמדו.
 
קהל היעד
התכנית מיועדת לכלל המורים ובעלי התפקידים
 
היקף ומועד הלימודים
10 מפגשים, אחד מתוכם מפגש ווירטואלי (בכל שנה) מועדי המפגשים נקבעים מול הפסג"ה ויפורסמו באתר שלהם
במהלך כל שנת לימודים:
40 שעות לימוד במפגשים פנים אל פנים
10 שעות הנחייה וליווי במפגשים פנים אל פנים ו/או וירטואליים
10 שעות תכנון, ביצוע וכתיבה של תהליך ניתוח התנהגות/הוראה מתקנת.
 
​דרכי הוראה
הלמידה מתבססת על דיאלוג מתמיד המכיל צדדים פרקטיים ואקדמיים, הרצאות, שיח עמיתים, עבודה סדנאית, עבודה אישית, דיונים רפלקטיביים והנחייה.
 
חובות
נוכחות פעילה, הגשת תרגילים ועבודת גמר
 

Footer Mobile