טופס נייח

כלים של ויסות עצמי ומוטיבציה - פדגוגיה מותאמת בכיתה ההטרוגנית

​​​​
מנהלים
להזמנה וקבלת מידע
​​​​​​​​​​​​
רכזת התכנית: גב' אורית מסדת
סמל תכנית: 39615
תכנית חד-שנתית
60 שעות אקדמיות

מבוא
ויסות עצמי  (Self-regulation)הוא תהליך בו הלומד מציב לעצמו מטרות ומנהל את הקוגניציה, המוטיבציה וההתנהגות שלו בהתאם למטרות אלה ולמשוב מהסביבה Pintrich, 2000)  ; Zimmerman, 2008). תהליכי הויסות העצמי כוללים הפעלה של אסטרטגיות קוגניטיביות, מיקוד הקשב וארגון הזמן והסביבה הפיסית והחברתית של התלמיד, הפעלת כלים רגשיים ומוטיבציוניים וויסות חברתי. 

קידום  של תהליכי ויסות עצמי בכתה מחזק את המעורבות והשייכות של התלמידים, מקדם את המוטיבציה וההישגים שלהם, ומשפר באופן כולל את איכות חייהם של התלמידים והמורים כאחד. פדגוגיה מותאמת המקדמת תהליכים של ויסות עצמי מתמקדת ביצירה של סביבות למידה המבוססות על קשר ושייכות והקנייה של אסטרטגיות רב ממדיות. היא מאפשרת למורים לענות על הצרכים השונים של התלמידים שלהם ולמנוע תהליכי הדרה בבית הספר. תכניות ההתערבות של הויסות העצמי הן הומניסטיות מטבען ומתבססות על המטרות והבחירות האוטונומיות של היחיד והקבוצה ו"השמעת קולם" באופן אותנטי. 

ההשתלמות להובלה של פדגוגיה מותאמת נועדה להקנות למורים כלים לקידום הויסות העצמי של תלמידים וכלים להנחיה של אנשי צוות. הכוונה היא להכשיר את המורים לקדם פדגוגיה של ויסות עצמי בכתותיהם ולהדריך מורים עמיתים בתחום.   
      
מטרות הלימודים
 • הכרות עם מושגי יסוד בתחום הויסות העצמי והקשר שלהם למושגים בתחום המוטיבציה והמטה-קוגניציה. 
 • רכישת כלים לקידום הויסות העצמי של תלמידים בתחומים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. קידום המסוגלות העצמית והמוטיבציה בכתה. 
 • בניית התערבויות לקיום ויסות עצמי המבטיחות מענים מותאמים לצרכים של תלמידים ולהטרוגניות  בכתה. 
 • הובלה של תהליכים מערכתיים בתחום הויסות העצמי בבית הספר.
 • הנחיה של צוותים ועבודת צוות לפי העקרונות של הויסות העצמי .

קהל היעד
עובדי הוראה, אשר עובדים עם  תלמידים בהדרה וסיכון.

היקף ומועד הלימודים
ייקבע עם הפסג"ה, יתקיימו 10 מפגשים בכל שנה, מתוכם שניים וירטואליים. 4 שעות אקדמיות כל מפגש.

נושאי הלימוד
מבוא מהו ויסות עצמי? הקשר בין ויסות עצמי למוטיבציה, תהליכים ותחומים, תהליכים התפתחותיים, חשיבות הויסות העצמי בעידן הפוסט-מודרניסטי.
מיפוי של פרופיל הויסות העצמי של תלמידים בודדים ושל הכתה כמכלול
שימוש בכלים איכותניים לאיתור תהליכי הויסות העצמי של התלמידים.

בניית סביבות למידה מותאמות והקניית תהליכי ויסות עצמי בתחומים הבאים
 • הוראה של תהליכי תכנון, פיקוח והערכה  - סדר שיעור ומפות חומר.
 • ויסות זמן וסביבה פיסית.
 • אסטרטגיות קוגניטיביות
 • קידום של מוטיבציה ומסוגלות עצמית בכתה, ויסות מוטיבציה
 • תיאורית רשתות הקשב, סביבות למידה התומכות בסוגי הקשב השונים, וויסות קשב
 • פיתוח שפה רגשית וויסות רגש
 • קידום האקלים החברתי בכתה וויסות חברתי

תכניות התערבות קבוצתיות כיתתיות ופרטניות: עקרונות ודרכי פעולה 
 • סוגים של תכניות
 • עקרונות: יצירת שותפות ומעורבות
 • מיפוי והגדרת מטרות
 • דרכי התערבות רב ממדיות

הדרכה של מורים בתחום הויסות העצמי
 • שיתופי פעולה בין מורים המלמדים בכיתה
 • התנסות ועבודה מותאמת על פי קבוצות גיל הילדים
 • תהליכים של עבודה בצוות על פי עקרונות הויסות העצמי.

חובות
עבודה מסכמת, קריאת חומרים, השתתפות פעילה בסדנאות

הערות
הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך​
Footer Mobile