טופס נייח

חממה של המנהל לחינוך התיישבותי – גליל מערבי ועמקים

קוד תכנית: 35520

מיועד למורים מתחילים העובדים בבתי הספר- מקיף גליל מערבי, כ"ג יורדי הסירה, כברי חט"ע, מקיף סולם צור, מקיף מנור, אופק, מנו"ף, אדם ואדמה תבור, הרב תחומי עמק חרוד, מקיף חקלאי כדורי, חט"ב אדיגה כפר קמא, מוסדות מגדל אור, תיכון אזורי מגידו, מקיף עמקים תבור, מקיף העמק המערבי, נהלל, כפר הנוער ניר העמק, רמת הדסה.

רכזת:  ד"ר אסנת זורדה


מטרות הקורס
  • לפתח יכולת ראייה מורכבת של המציאות הבית ספרית. 
  • להכיר גישות ומיומנויות שונות להתנהלות יעילה ומקצועית עם תלמידים.
  • ללמוד מיומנויות תקשורת לעבודה עם הורים.
  • לעבוד בצורה יעילה ומדויקת עם עמיתים והצוות החינוכי.
  • לפתח קהילת למידה מקצועית בה מתקיימת חקירה מקצועית -רפלקטיבית המושתתת על דיאלוג בין כל הגורמים, תוך התאמה ליעדי אזור העבודה.
 
התכנים בסדנא, יתבססו על דילמות ולצרכים שיועלו ע"י המשתתפים בה וייגעו ביחסי מורה-מנהל, מורה-מורה, מורה-תלמיד, מורה-הורה, וכמו כן יושם דגש על המאפיינים היישוביים הקשורים לתפקידו של המורה בכלל ובהקשר היישובי-אזורי. תינתן גם הדרכה על שלבי העשייה הנדרשים בשנת ההתמחות אל מול צוות ביה"ס ומשה"ח.

מועדי המפגשים
07/11/2022, יום ב', 16:00-18:30
המפגשים יערכו בזום. 

הקורס הינו סדנא תומכת בהוראה ההתחלתית בשדה החינוכי. במסגרת הסדנא נעסוק ראשית בפיתוח זהות תפקיד המורה בפועל וחיזוק חוסנו הנפשי להתמודדות עם אירועי היומיום במסגרת החינוכית. בנוסף, תעסוק הסדנא ביצירת קשר של מורה המתחיל עם גורמי ההנהלה בבית הספר, קולגות, התלמיד והוריו. מטרתה המרכזית של הסדנא היא לסייע למורה בראשית דרכו להבין את המציאות הבית ספרית.

Footer Mobile