external studies Contact

מסלול לימודים אישי

לא ניתן להירשם לסדנאות וסמינריונים במסלול
לימודים אישי ושומע חופשי.
ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי​
ההרשמה לתשפ"א תחל בתאריך  10/8/2020
​​
הרשמה ​מקוונת ​תש"פ

שומע חופשי מסלול אישי ​​​​​​
רשימות מעודכנות של השיעורים ומועדיהם ניתן לקבל בחיפוש קורסים

מנוע חיפוש קורסים​​​​​​​​​​

סמל: 70100
סמל: 70300 שומע חופשי

במסלול זה ניתן לבחור, בסיוע יועץ אישי, מקבץ מתוך היצע השיעורים הניתן במבחר מתוך קורסי המכללה לתואר ראשון. 
גמול השתלמות לעו"ה
ניתן להגיש בקשה לאישור לגמול השתלמות במסלול אישי.
עובדי הוראה הנכללים במסגרת "אופק חדש" אינם זכאים לגמול במסגרת מסלול אישי.
 
המבקש ללמוד במסלול אישי, יציין זאת בטופס הרישום.
הודעה על קבלה למסלול אישי תינתן סמוך מאוד לפתיחת שנת הלימודים, על בסיס מקום פנוי.
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות
 
Footer Mobile