external studies Contact

ייעוץ והדרכה חינוכית – טיפולית בגילאי ינקות

רכזת הקורס: דפנה לוין אפרתי
dafna.levinefrati@oranim.ac.il  
שעות אקדמיות: 120

מבוא
באוקטובר 2018 חוקק חוק הפיקוח על מסגרות לידה שלוש. כחלק מתהליך יישום החוק, נקבע על ידי משרד העבודה והרווחה, האחראי על מסגרות לידה-שלוש בישראל, כי כדי לקבל אישור לפתיחת מסגרת לידה-שלוש יהיה צורך בהדרכה מקצועית באותה מסגרת. ההדרכה תוכל להינתן רק על ידי בוגרות תואר שני בגיל הרך שלהן גם תעודת מדריכה יועצת למסגרות לידה שלוש. מאחר והחוק הנ"ל נמצא לקראת יישום, מסתמן שלתפקיד המדריכה במסגרות לידה-שלוש יהיה פוטנציאל רב.

איכות החינוך במסגרות גילאי ינקות בעלת השפעה רבה על התפתחות הילד. למדריכה תפקיד משמעותי בקידום, ייעוץ ותמיכה במסגרת כולה.

נושא לימוד
  • מיומנויות הדרכה בגיל הרך
  • עבודה עם הצוות החינוכי
  • הנחייה, הדרכה, ניהול קונפליקטים ובניית תהליכים
  • תהליכים בינאישיים בהדרכה
  • התערבות במצבי לחץ ומשבר בגיל הרך
  • פרקטיקום, ליווי ולמידה מבוססת שטח

על הפרקטיקום
הפרקטיקום יורכב מהדרכה בשטח במסגרות לידה-שלושה ובמפגשי הדרכה זוגיים וקבוצתיים. וילווה ע"י מנחות מקצועיות.

קהל יעד ותנאי קבלה
  • בעלי\ת תואר שני בגיל הרך המעוניינים\ת להדריך במסגרות החינוך בגיל הרך בישראל: מעונות יום, משפחתונים, צהרונים ועוד.
  • מעוניינים\ת בלימודים אשר אינם בעלי\ות תואר שני יוכלו לשלב לימודי תואר שני בגיל הרך באורנים עם לימודי התעודה.
  • סטודנטים\יות לקראת סיום תואר שני

היקף ומועד הלימודים
120 שעות אקדמיות, תשפ"א אוקטובר

לפרטים
דפנה
dafna.levinefrati@oranim.ac.il 
052-2816910
Footer Mobile