external studies Contact

מש"י – מחנכות שנת ינקות

רכזת התכנית
דפנה לוין אפרתי
Dafna.levinefrati@oranim.ac.il


מבוא
בארץ ובעולם גוברת ההכרה בחשיבות הכשרה איכותית למי שבחרו להיות מחנכים ומטפלים לגילאי לידה עד שלוש, בשל העובדה כי החינוך בגילאים אלו הנו אבן יסוד להתפתחות תקינה של הילד. תכנית מש"י נבנתה בשותפות עם מומחים בתחומים שונים בגיל הרך ומטרתה להעמיק את הידע התאורטי והמעשי של הלומדים, באמצעות הכרה והבנה של דרכי החשיבה והלמידה של הפעוט, צרכיו ועולמו הרגשי. ייחודה של התכנית בהעצמה אישית של הלומדים באמצעות ליווי, הדרכה והתנסות פרטניים, בהנחיית אנשי מקצוע.

נושאי הלימוד
 • התפתחות הילד
 • המשחק בגיל הרך
 • עולמו הרגשי של הילד
 • התפתחות השפה וחשיבותה עבור הילד והמחנך
 • כלים לעבודת צוות בגן
 • הגיל הרך בישראל - תמונת מצב ואתגרים
 • תחומי דעת נוספים כגון: ספרות ילדים,      
 • טבע ואומנויות

תנאי קבלה
 • הרשמה
 • ראיון קבלה

מסגרת  התכנית
 • תכנית דו שנתית, יום בשבוע בקמפוס אורנים
 • תחילת הלימודים באוקטובר
 • שכר הלימוד מסובסד אך נדרשת השתתפות עצמית

תעודה
למסיימי התכנית בהצלחה תוענק תעודת מחנכ\ת מוסמכ\ת לגילאי ינקות מטעם מכללת אורנים
Footer Mobile