external studies Contact

מש"י – מחנכות שנות ינקות

רכזת התוכנית: דפנה לוין אפרתי
Dafna.levinefrati@oranim.ac.il
052-2816910
סמל התוכנית: 28800
תכנית דו-שנתית
800 שעות אקדמאיות

מבוא
בארץ ובעולם גוברת ההכרה בחשיבותה של הכשרה איכותית לאלו שבחרו להיות מחנכים ומטפלים לגילאי לידה עד שלוש, בשל העובדה כי החינוך בגילאים אלו הינו אבן יסוד להתפתחות תקינה של הילד. תכנית מש"י נבנתה בשותפות עם מומחים בתחומים שונים, ומטרתה להעמיק את הידע התיאורטי והמעשי של הלומדים, על ידי היכרות עם דרכי החשיבה והלמידה של הפעוט והבנה של צרכיו ושל עולמו הרגשי. ייחודה של התוכנית הוא בהעצמה האישית של הלומדים, באמצעות ליווי, הדרכה והתנסות פרטניים.

נושאי הלימוד:
  • התפתחות הילד
  •  המשחק בגיל הרך
  • עולמו הרגשי של הילד
  • התפתחות השפה וחשיבותה עבור הילד והמחנך
  • כלים לעבודת צוות בגן
  • הגיל הרך בישראל - תמונת מצב ואתגרים
  • תחומי דעת
  • טבע ואומנויות

תנאי הקבלה
ראיון קבלה

מועד הלימודים
יום ב', בשעות 17:15-8:15
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א: 19.10.2020  

שכר הלימוד
הלימודים מסובסדים על ידי 'קרן ברכה'
השתתפות עצמית: 1,500 ₪  לשנה.
שכר הלימוד בשנה א כולל בתוכו דמי הרשמה בסך 200 ₪
 
תעודה
למסיימי התוכנית בהצלחה תוענק תעודת מחנכ/ת מוסמכ/ת לשנות ינקות, מטעם מכללת אורנים
הלימודים מוכרים על ידי משרד העבודה

Footer Mobile