external studies Contact

תקשורת הורים - מחנכים

מרצה: רות עמר לגיסמו, יועצת ומדריכה חינוכית לגיל הרך, מכללה האקדמית אורנים. 

נושא ההשתלמות 
הקשר שנוצר בין הורים לבין אנשי הצוות החינוכי הינו חשוב ומשפיע על כל תחומי ההתפתחות של הילד. יצירת שיתופי פעולה טובים בין הורים לצוות חינוכי שמטפל בילדם דורשת מאמץ הדדי ולעיתים מורכבת ומאתגרת. כדי להצליח בכך יש להבין את עמדת ההורה , וכן את עמדת המחנכת, יש ללמוד כיצד לפתח כישורי תקשורת כדי להצליח במשימה חשובה זו, שתשפיע על ההתקדמות של הילד במסגרת החינוכית. 

תכנית ההשתלמות 
במסגרת הקורס נעסוק ברכישת ידע בנוגע לקשר הורה-ילד, וכיצד קשר זה משפיע על העמדה של ההורה כלפי המחנכת של הילד שלו במסגרת החינוכית. נבחן סגנונות הורות שונים ונעסוק בלמידה   ותרגול של מיומנויות ויסות רגשי ותקשורת בקשר הורה  - מחנך .

היקף הקורס
 22 שעות אקדמיות.

ההשתלמות בנויה באופן המשלב למידה וסדנה, במטרה להתחבר לחיי היום יום של עבודת המטפלות  ולדון בדרכים פרקטיות באמצעותן ניתן להתמודד עם מורכבות הקשר והמפגש היום-יומי עם ההורים. 

מועד​​ המפגש נושא המפגש
יום ד'  12/02/20
16:30-19:30
מפגש מס' 1 – התקשרות – קשר - תקשורת

יום ד'  19/02/20
16:30-19:30

מפגש מס' 2 – סגנונות הורות

יום ד'  26/02/20
16:30-19:30
מפגש מס' 3  - אמון ואמפתיה

יום ד'  04/03/20
16:30-19:30
מפגש מס' 4 – וויסות רגשי

יום ד'  18/03/20
16:30-19:30

מפגש מס' 5 – תקשורת בין אישית

יום ד'  25/03/20
16:30-19:30

מפגש מס' 6 – סיכום

כולל משוב וקבלת תעודות​

Footer Mobile