המכון הישראלי לחינוך בגיל הרך

המכון פועל לקידום מעמדו של החינוך לגיל הרך ולמיקומו במרכז הדיון הציבורי בישראל, מתוך הבנה של חשיבותו לאדם ולחברה

המשימה שלנו, במכון הישראלי לחינוך בגיל הרך היא מיקצוע והעלאת הסטנדרטים של מקצועות הקשורים בגיל הרך בישראל. כדי לעשות כן המכון עוסק בהכשרה מקצועית עם סטנדרטים גבוהים, במדיניות ופעילות ציבורית, ובאיגום ידע ומחקר.

תואר בגיל הרך - לימודי הגיל הרך

תכנית לימודים
מגוון תוכניות לימודים לגיל הרך


איגום ידע ומחקר
מחקר טאליס, מחקר מכון טאוב,
היפוך הפרמידה

מדיניות ופעילות ציבורית
מסמכים: ניירות עמדה, הצעות למתווים, תגובה לתקנות, תקשורת, כנסים

הסגל שלנו
הכירו את אנשי הסגל של המכון


שותפויות
המכון מקיים שותפיות עם גופים נוספים

עיר מדברת שפות
שת"פ נוף הגליל ומכללת אורנים​
Footer Mobile