external studies Contact

תקשורת הורים - מחנכים

מרצה: רות עמר לגיסמו, יועצת ומדריכה חינוכית לגיל הרך, מכללה האקדמית אורנים. 
רכזת התוכנית: דפנה לוין אפרתי  dafna.levinefrati@oranim.ac.il

נושא ההשתלמות
 
הקשר שנוצר בין הורים לבין אנשי הצוות החינוכי הינו חשוב ומשפיע על כל תחומי ההתפתחות של הילד. יצירת שיתופי פעולה טובים בין הורים לצוות חינוכי שמטפל בילדם דורשת מאמץ הדדי ולעיתים מורכבת ומאתגרת. כדי להצליח בכך יש להבין את עמדת ההורה , וכן את עמדת המחנכת, יש ללמוד כיצד לפתח כישורי תקשורת כדי להצליח במשימה חשובה זו, שתשפיע על ההתקדמות של הילד במסגרת החינוכית. 

תכנית ההשתלמות 
במסגרת הקורס נעסוק ברכישת ידע בנוגע לקשר הורה-ילד, וכיצד קשר זה משפיע על העמדה של ההורה כלפי המחנכת של הילד שלו במסגרת החינוכית. נבחן סגנונות הורות שונים ונעסוק בלמידה   ותרגול של מיומנויות ויסות רגשי ותקשורת בקשר הורה  - מחנך .

היקף הקורס
 22 שעות אקדמיות.

ההשתלמות בנויה באופן המשלב למידה וסדנה, במטרה להתחבר לחיי היום יום של עבודת המטפלות  ולדון בדרכים פרקטיות באמצעותן ניתן להתמודד עם מורכבות הקשר והמפגש היום-יומי עם ההורים. 

 נושא המפגש
מפגש מס' 1 – התקשרות – קשר - תקשורת

מפגש מס' 2 – סגנונות הורות

מפגש מס' 3  - אמון ואמפתיה
מפגש מס' 4 – וויסות רגשי

מפגש מס' 5 – תקשורת בין אישית

מפגש מס' 6 – סיכום, כולל משוב וקבלת תעודות​

Footer Mobile