עורך תוכן [1]

קמה - מרכז קהילה ומנהיגות

תערוכת הכרזות

תערוכת הכרזות

תערוכת כרזות ארצית
חינוך בּוֹנֶה קהילה בּוֹנָה חינוך
קהילות, ארגונים, מוסדות חינוך ורשויות מציגים
את השותפות העמוקה בין חינוך וקהילה בשנת 2020:
Footer Mobile