סל שותפויות חינוכיות עם הורים וקהילה

"כדי להזיז ההר ממקומו, עליך להתחיל עם האבנים הקטנות ביותר"  
פתגם סיני
מרכז ק.מ.ה מציע תכניויות לקידום שותפות חינוכית עם הורים וקהילה וקידום הורות מיטבית בארגונים ומוסדות החינוך. בבסיס התפיסה של מרכז ק.מ.ה  יושבת ההנחה שחינוך בונה קהילה בונה חינוך… ומפתח איתנות, חוסן ויחסים מיטביים.
מטרת התוכניות והמענים הינה לאפשר יצירת מעטפת רחבה ותומכת המקדמת שותפות חינוכית עם הורים וקהילה הכוללת תקשורת מיטבית ושיח מקרב, התמודדות עם קונפליקטים ומתן כלים להורות מיטבית. יחסי אמון ותקשורת מיטבית, מהווה בסיס לקידום הרווחה הנפשית וההישגים של ילדים ובני נוער.
Footer Mobile