external studies Contact

צוות

המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
Science Technology Engineering & Mathematics
צוות המרכז
ד"ר מיכל נחשון
מנהלת המרכז לפיתוח מקצועי בתחום ה- STEM 
michal_na@oranim.ac.il

לירון זכאי
מנהלת תחום השדה החינוכית בק.מ.ה
liron.zakai@oranim.ac.il

טל': 04-9838886/7
פקס: 04-9838928
ועדת הגוי של המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
ד"ר אסנת אלדר, הוראת מדעי הטבע והסביבה, תואר שני בהוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי
ד"ר איריס וגנר גרשגורן, ראש תחום הערכה, תואר שני ליסודי ולעל יסודי בהוראת מדעים
ד"ר שירלי מידז'נסקי, תואר שני מוסמך בהוראה, הוראת המדעים והמתמטיקה לעל יסודי
ד"ר רותי סגל,
ראש התוכנית לתואר שני בהוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי
ד"ר רונית קלוסקה, הוראת כימיה, יסודי, תואר ראשון ושני, על יסודי בתואר השני
ד"ר שרה פאר, בגמלאות, ראש חוג להוראת מדעי הטבע והסביבה וראש התמחות מדעים בתוכנית לתואר שני בהוראת מתמטיקה/הוראת מדעים לבית הספר היסודי
פרופ' דיויד פורטס, המחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן
ד"ר יהודה רוט, הוראת פיסיקה, ראש תכנית להוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי
ד"ר לולי שטרן, מנהלת בית הספר היסודי ליאו-בק
גב' חנה שמילוביץ, מדריכה מרכזת מדע וטכנולוגיה חט"ב, רפרנטית למדעי החקלאות, משרד החינוך, מחוז חיפה 
לירון זכאי, מנהלת תחום השדה החינוכית בק.מ.ה
ד"ר מיכל נחשון
, רכזת הועדה, מנהלת מרכז לפיתוח מקצועי, STEM, ק.מ.ה אורנים


פורום בנושא Action Research
ד"ר אסנת אלדר, הוראת מדעי הטבע והסביבה, תואר שני בהוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי
ד"ר איריס וגנר-גרשגורן, ראש תחום הערכה, תואר שני ליסודי ולעל יסודי בהוראת מדעים
ד"ר רותי סגל, התוכנית לתואר שני בהוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי
פרופ' ריקרדו טרומפר, המחלקה לחינוך מדעי,  פקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בחיפה
ד"ר אמירה רום, היחידה להשתלמויות מורים, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר מיכל נחשון, רכזת הפורום, מנהלת מרכז לפיתוח מקצועי, STEM, ק.מ.ה אורנים
Footer Mobile