external studies Contact

הוראה מתקנת וכלי אבחון באנגלית

רכזות התכנית:
ד"ר ג'נינה קהן-הורביץ
מרטייה סמיט שילה
 
סמל התכנית: 10500
תכנית שנתית
168 שעות אקדמאיות

מטרות הלימודים

העמקת הידע בתחום הוראת אנגלית לתלמידים עם ליקויי למידה ורכישת ידע מקצועי הנחוץ להוראה מתקנת באנגלית.

קהל היעד
  • מורים לאנגלית, במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית
  • מאבחנים דידקטיים

תנאי קבלה
  • תואר ראשון באנגלית ותעודת הוראה
  • תואר B.Ed והסמכה להוראת האנגלית
  • מבחן קבלה

מועד הלימודים
יום ג' 15:45 – 20:45 (6 ש"ש)
 
נושאי הלימוד
  • מבוא לליקויי למידה
  • כלי אבחון לאיתור והתערבות בקשיי למידה באנגלית
  • אסטרטגיות להוראת אנגלית לתלמידים עם קשיי למידה

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

חובות הסטודנט
  • נוכחות מלאה
  • הגשת עבודות לקבלת ציון

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן
הנחיות בנושא קורסים המאושרים לעו"ה במסלול אישי ​-לחצו לצפייה​​
 
תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
הוראה מתקנת וכלי אבחון באנגלית מטעם מכללת אורנים.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.​
Footer Mobile