הכירו את הרשות למחקר • עידוד מחקר ופעולות יזומות להשגת קרנות מחקר חיצוניות ושיתוף פעולה מחקרי עם מוסדות אקדמיים אחרים לשם קידום מקצועי ואקדמי של חברי סגל אורנים ומעורבותם בפיתוח תחומי הדעת שלהם.

 • קידום פורום מחקר

 • טיפוח קבוצות מחקר

 • סיוע בכתיבת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות

 • סיוע בכתיבת מאמרים

 • היכרות עם שיטות מחקר חדשניות

 • קידום שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל

 • יצוג/נראות אקדמית בין-לאומית של סגל המכללה בשיתוף פעולה עם בית הספר הבין-לאומי הפועל במכללת אורנים

 • טיפוח תרבות מחקרית של תזאים (חוקרים שהם מוסמכי תואר שני)

 • קיום כנס מחקר שנתי במכללה שבו מציגים חברי הסגל את מחקריהם


 • קביעת מדיניות קידום תרבות המחקר וקידום הסגל

 • אישור תוכנית עבודה שנתית שתוצע על-ידי ראש/ת רשות המחקר ואשר תעמוד במסגרת התקציב השנתי המאושר לה על-ידי הנהלת אורנים

 • קביעת קריטריונים להערכת הצעות מחקר ואישור בקשות למענקי מחקר של סגל אורנים

 • בקרה שוטפת על ביצוע תוכנית העבודה שאושרה

 • פרופ' מילה שוורץ (יו"ר) ראשת הרשות למחקר

 • ד"ר ניר מיכאלי, רקטור המכללה

 • דיקני הפקולטות: פרופ' לילך לב ארי, ד"ר הדס הירש, פרופ' מיכל ראזר

 • ד"ר שמואל (מולי) פלג, ביה"ס הבינלאומי

 • פרופסור דוד מיטלברג, משקיף חיצוני

 • קובי אלדר, מנכ"ל אורנים, משקיף

 • רכזת הרשות למחקר - ליזה שאולוב

פרופ' מילה שוורץ
ראשת הרשות למחקר ולהערכה

פרטי קשר
טלפון: 04-9838731
פקס: 04-9539617
דוא"ל: milasch@post.bgu.ac.il
בנין 42 כניסה 1 מספר חדר: 102ליזה שאולוב
רכזת הרשות למחקר ולהערכה

פרטי קשר
טלפון:    04-9838744    
פקס:      04-9539617
דוא"ל: research@oranim.ac.il
בנין 42 כניסה 1, מספר חדר: 103

Footer Mobile