הכירו את הרשות למחקר • עידוד מחקר ופעולות יזומות להשגת קרנות מחקר חיצוניות ושיתוף פעולה מחקרי עם מוסדות אקדמיים אחרים לשם קידום מקצועי ואקדמי של חברי סגל אורנים ומעורבותם בפיתוח תחומי הדעת שלהם.

 • קידום פורום מחקר

 • טיפוח קבוצות מחקר

 • סיוע בכתיבת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות

 • סיוע בכתיבת מאמרים

 • היכרות עם שיטות מחקר חדשניות

 • קידום שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל

 • יצוג/נראות אקדמית בין-לאומית של סגל המכללה בשיתוף פעולה עם בית הספר הבין-לאומי הפועל במכללת אורנים

 • טיפוח תרבות מחקרית של תזאים (חוקרים שהם מוסמכי תואר שני)

 • קיום כנס מחקר שנתי במכללה שבו מציגים חברי הסגל את מחקריהם


 • קביעת מדיניות קידום תרבות המחקר וקידום הסגל

 • אישור תוכנית עבודה שנתית שתוצע על-ידי ראש/ת רשות המחקר ואשר תעמוד במסגרת התקציב השנתי המאושר לה על-ידי הנהלת אורנים

 • קביעת קריטריונים להערכת הצעות מחקר ואישור בקשות למענקי מחקר של סגל אורנים

 • בקרה שוטפת על ביצוע תוכנית העבודה שאושרה

 • פרופ' מילה שוורץ (יו"ר) ראשת הרשות למחקר
  Professor Mila Schwartz, Vice-rector for Research

 • ד"ר ניר מיכאלי, רקטור המכללה
  Dr. Nir Michaeli, Rector, Oranim College

 • דיקני הפקולטות: פרופ' לילך לב ארי, ד"ר לי כהנר​, פרופ' מיכל ראזר
  Faculty Deans: Prof. Lilach Lev Ari, Dr. Lee Cahaner, Prof. Michal Razer

 • פרופסור דוד מיטלברג, משקיף חיצוני
  Prof David Mittelberg, External Observer

 • תמר אנגל, מנכ"לית אורנים, משקיף
  Tamar Engel, Oranim CEO, Observer

 • רכזת הרשות למחקר - ליזה שאולוב
  Liza Shaulov, Administrative Coordinator

מוזמנים לפנות אלינו
מילה שוורץ  
פרופ' מילה שוורץ

סגנית הרקטור למחקר וראשת רשות המחקר

פרטי קשר
טלפון: 04-9838731
פקס: 04-9539617
דוא"ל: mila_s@oranim.ac.il
בנין 42 כניסה 1 מספר חדר: 102

Mila Schwartz is Professor in Language and Education and a Head of Research Authority in Oranim Academic College of Education (Israel). Her research interests include studying language policy and models of early bilingual education; linguistic, cognitive, and socio-cultural development of early sequential bilinguals/multilinguals; family language policy; and bilingual teachers' language-conducive strategies and pedagogical development. In this research her focus is on two unique populations: second generation Russian-Hebrew speaking immigrants from the former Soviet Union and Arabic and Hebrew-speaking children enrolled in bilingual bi-national education in Israel.

Prof. Schwartz is an Academic Adviser of the Hand in Hand: Center for Jewish-Arab Education and the Russian-Hebrew-speaking bilingual preschools in Israel. She has published widely in the field of applied linguistics. Her recent books include: 21st Century Preschool Bilingual Education; Preschool Bilingual Education: Agency in Interactions between Children, Teachers, and Parents. Her other publications have appeared in leading academic journals, such as International Journal of Bilingualism and Bilingual Education; Journal of Multilingual and Multicultural Development; Linguistics and Education; Language, Culture and Curriculum, Teaching and Teacher Education, Applied Linguistic Review etc.

ליזה שאולוב  
ליזה שאולוב

רכזת הרשות למחקר ולהערכה

פרטי קשר
טלפון:    04-9838744    
פקס:      04-9539617
דוא"ל: research@oranim.ac.il
בנין 42 כניסה 1, מספר חדר: 103


Miss Lisa Shaulov holds a bachelor's degree in Human Services from the Academic College of Emek Yezreel and has been working in Oranim since 1998. Since 2001 until the present, she has been functioning as the administrative coordinator of the Research and Evaluation Authority at Oranim, in charge of organizing yearly conferences, study days and enrichment programs. She follows researchers' use of research budgets, publishes calls for research grants and carries out a follow up of research reports.
Miss Shaulov administers publications, coordinates staff workshops, writes quarterly reports for external bodies, reports on payment to teaching assistants and performs numerous administrative tasks.הרשות למחקר ולהערכה, מכללת אורנים, קריית טבעון, דואר טבעון 3600600 בית 42, כניסה ראשונה ​
Footer Mobile