external studies Contact

הוראה מותאמת, מתקנת וכלי אבחון באנגלית – קורס מקוון (Online)

​ההרשמה נסגרה
רכזות התכנית:
חנין ביידס
מרטייה סמיט שילה

 
סמל התכנית: 10500
תכנית שנתית
168 שעות אקדמאיות

מהי הוראה מותאמת?
הוראה מותאמת הינה התאמת תכנית לימודים באופן אישי לכל תלמיד בהתאם לקשייו ויכולותיו, בעזרת שיטות מיוחדות הנרכשות בקורסי ההוראה המתקנת באורנים ניתן לסייע לתלמידים בעלי קשיי למידה לעמוד במשימות שונות ולסגל לעצמם כלים ופתרונות להתמודדות טובה יותר עם אתגרים שונים במהלך הלימודים שלהם.
ההוראה המותאמת נוגעת לתחומי כתיבה, קריאה וחשיבה מתמטית, המורים עובדים עם התלמידים בצורה יחידנית ובאופן הדרגתי, עם התקדמות בדרגות קושי שונות.  בעזרת השיטה הייחודית המורים יכולים לעזור לתלמידים לשפר יכולות למידה, חשיבה תקשורת ואף התנהגות חברתית. התוצאה אינה רק צמצום הפער בין התלמידים הנעזרים בשיטה לבני גילם אלא שיפור יכולות אישיות והשתלבות במערכת החינוך והחברה.

בוגרי תכניות להוראה מותאמת יכולים לסייע לתלמידים במסגרת השיעורים הרגילים שלהם, ובעיקר במסגרת שעות פרטניות (למשל, בשעות אופק חדש או עוז לתמורה, או בכל מסגרת פרטנית אחרת שקיימת בבית הספר) או לשמש כמורים להוראה מתקנת במסגרת פרטית.

מטרות הלימודים
התוכנית  ללימודי הוראה מותאמת ומתקנת באנגלית הינה חלק מחטיבת ההוראה המתקנת באורנים  יחד עם הוראה מותאמת ומתקנת בעברית,  והוראה מותאמת ומתקנת בערבית תחת היחידה ללימודי חוץ. בוגרי התכנית ירכשו דרכי הוראה פרקטיות והיכרות עם שיטות לרכישת בסיס הקריאה בשפה האנגלית, הבוגרים יעמיקו את הידע שלהם וילמדו אסטרטגיות לזיהוי קשיים, אתגרי למידה ודרכי התמודדות עם שפה זרה.

קהל היעד
  • מורים לאנגלית, במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית
  • מאבחנים דידקטיים

תנאי קבלה
  • תואר ראשון באנגלית ותעודת הוראה
  • תואר B.Ed והסמכה להוראת האנגלית
  • מבחן קבלה

מועד הלימודים
יום ג' 15:45 – 20:45 (6 ש"ש)
 
נושאי הלימוד
  • מבוא לליקויי למידה
  • כלי אבחון לאיתור והתערבות בקשיי למידה באנגלית
  • אסטרטגיות להוראת אנגלית לתלמידים עם קשיי למידה

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה​
חובות הסטודנט
  • נוכחות מלאה
  • הגשת עבודות לקבלת ציון

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

הנחיות בנושא קורסים המאושרים לעו"ה במסלול אישי ​-לחצו לצפייה​​
 
תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
הוראה מתקנת וכלי אבחון באנגלית מטעם מכללת אורנים.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.​
הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile