external studies Contact

פיסול רב-תחומי

מרצה בתכנית: יהונתן אופק
סמל התכנית: 21000
תכנית שנתית
180 שעות לימוד אקדמיות

אופי הקורס
הקורס במתכונת סדנה פתוחה

מטרות הקורס
פיתוח יצירה אישית דרך המדיום הפיסולי (תלת מימד), הקניית דרכי עבודה בסדנא לפיסול, עידוד שיח על אודות הפיסול האישי והכללי ופיתוח כלים ביקורתיים.

נושאי הלימוד

 • גילוף בעץ
 • גילוף באבן
 • עבודת חיתוך וריתוך של ברזל
 • שילוב חומרים שונים בפיסול
 • יציקות בטכניקות שונות.
 • יציקות גוף ושילובן בפיסול
 • יציקות שעווה
 • לחיצות חומר קירמי לתבניות


דרכי הוראה

 • הכרות עם חומרים, כלים וטכניקות תוך הדגמה בסדנא. ליווי עבודת הסטודנט בייעוץ והכוונה. שיחה וביקורת עבודות.

 • הרצאות באמצעות מצגות וסרטים על אמנים וטכניקות פיסול.

 • ביקור בתערוכות וסיורים להכרת יצירות ושיחות עם אמנים יוצרים.


חובות

 • השתתפות פעילה בשיח והבעת עמדה אישית במפגשים.

 • לשם קבלת ציון יש נוכחות חובה 80%. חובת הגשת מטלות ותיק עבודות.


גמול השתלמות לעו"ה
על המעוניינים להגיש בקשה לגמול במסלול אישי.
עובדי הוראה הנכללים במסגרת "אופק חדש" אינם זכאים לגמול במסגרת מסלול אישי.

היקף ומועד הלימודים
קורס בוקר שנתי ביום ג', 8:00 – 13:00. 
חדש! קורס ערב ביום ד' 16:00-20:30

מינימום נרשמים לפתיחת קורס : 15 מקסימום נרשמים לקורס : 20

​גלריית סטודנטים
Footer Mobile