Contact Form

תהליך קבלה והרשמה לתואר שני

עליך לקרוא את תנאי הקבלה היטב ולבדוק התאמתך לתכנית בה הנך מתעניין. 
אנו ממליצים ליצור קשר עם מרכז המידע לקבלת מידע ובדיקת התאמה בטלפון- 1-800-30-10-80 או בדוא"ל ​ 
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה.  

ההרשמה האינטרנטית מורכבת ממספר שלבים:
שלב א': מילוי טופס מקוון ותשלום דמי הרשמה בקישור המוצג למטה.

שלב ב':  לאחר קבלת אישור למייל האישי על ההרשמה במערכת, יש להיכנס לפורטל מועמד​
(שם המשתמש והסיסמה יוצגו בדוא"ל שתקבל עם סיום ההרשמה בטופס המקוון)
לשם המשך ההרשמה וצרוף האישורים הנדרשים.

שלב ג': בפורטל תתבקש להשלים את הרשמתך ולמלא שמות ממליצים, לפרט על הניסיון החינוכי/ניהולי (לא יידרש בהרשמה לתכנית "מוסמך בהוראה" M.Teach)
ולצרף את כל האישורים הבאים: 
  • תעודה של תואר ראשון+ גיליון ציונים מלא 
  • תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא (לא נדרש במידה ונרשמת לתכנית "מוסמך בהוראה" M.Teach) 
  • אישורים על לימודים נוספים רלוונטיים, במידה ויש: תארים נוספים, קורס מנהלים, מאבחנים דידקטיים וכד'. 
  • צילום תעודת זהות.
  • תמונה.

שלב ד': לאחר שליחת כל האישורים הנדרשים, תקבל הודעה לדוא"ל האישי שלך על הרשמתך לתואר שני ממנהל הסטודנטים. 
   
לתשומת הלב!
תישקל רק פניית מועמד אשר הגיש/שלח את הטפסים במלואם וכן את כל האישורים הנדרשים.
בהצלחה!     ​
Footer Mobile