Contact Form

אתיקה במחקר – אישורים נדרשים

​אנו מחוייבים בכל חומרת הדין בהגנה על צנעת הפרט וכבודם של המשתתפים במחקר בכלל ותלמידים בפרט. תקנון עבודות הגמר מפרט את פעילותה של ועדת האתיקה במחקר המוסדית ואת המקרים בהם יש לפנות אליה. בנוסף, יש לקרוא את כללי לשכת המדען הראשי של משרד החינוך ולפעול בהתאם. 
לקריאה לחצו כאן

Footer Mobile