ועדת אתיקה למחקר

שימו לב!
לאחר אישור של ועדת האתיקה, יש לקבל את אישור ראשת הרשות למחקר, פרופ' מילה שוורץ, לקראת ביצוע מחקר במכללת אורנים.
דוא"ל: milasch@post.bgu.ac.il

  • הנהלים לביצוע מחקר במערכת החינוך - חוזר מנכ"ל
  • נהלים עדכניים ממשרד המדען הראשי לשמירה על אתיקה במחקר -לחץ/י כאן
  • הוראות המדען הראשי מחקר בכתת ההוראה שלו - לחץ/י כאן
  • מסמך דוגמה אי התנגדות אנונימית – לחץ/י כאן
  • הנחיות אתיות עדכניות לביצוע מחקרים במערכת החינוך - לחץ/' כאן
  • המלצות למדען הראשי של קבוצת חשיבה בנושא האתיקה של המחקר החינוכי - לחץ/י

על מנת לבחון את הצעת המחקר לפי כללי אתיקה במחקר לקראת אישור ביצוע המחקר, החוקרים/סטודנטים יצרפו לבקשה את המסמכים הבאים: כלי המחקר, שאלונים, מדריך ראיון ו/או מטלות שיועברו למשתתפים.
(בפניה בכתב אל הנחקרים בשאלונים ובמדריך ראיון יש להקפיד לפנות באופן שוויוני לשני המינים: נשים או גברים).
א.  טופס בקשה לחוקר/ת לאישור ועדת האתיקה למחקרים / טופס בקשה לסטודנט/ית לאישור ועדת האתיקה למחקרים
ג.   טופס הסכמה מדעת (של המשתתפים במחקר).


Applying for approval of the Research Committee
Research Ethics Committee
Dear Researchers/Student's,
The Research Ethics Committee recommends you carefully read the Ethical Code and the regulations prior to applying for approval of the Research Committee (in the attached link).
When submitting a research proposal for examination according to the regulations of research ethics in preparation for approval, researchers are required to attach the following documents: 

a.   Application for the approval of the Research Ethics Committee
b.   Researcher's pledge to safeguard the rights of research participants
c.   Informed Consent form of research participants
d.   Application form for extension of previous approval to conduct the research (if necessary).

Forms
a. Ethics Committee Approval - for Researchers / for Student's 

את הבקשה יש לשלוח לליזה שאולוב
liza_s@oranim.ac.il

במידה והנך מעוניין.ת להתייעץ בנוגע למבנה המחקר, ניתן לפנות לרשות למחקר לקבלת סיוע.​

ועדת אתיקה למחקר

יו"ר - פרופ' מירה קרניאלי
פרופ' נורית גור-יעיש, ד"ר הדס הירש, ד"ר חיותה ינון, פרופ' ענבר לבקוביץ, פרופ' לילך לב ארי, ד"ר שירלי מידז'נסקי, ד"ר אילה צור, ד"ר נורית קפלן-תורן ופרופ' מילה שוורץ​
Footer Mobile