טופס נייח

תעודה בהוראה מותאמת בחשבון

​​​​
לימודי תעודה להוראה מותאמת בחשבון
בשילוב לימודי תואר שני בהוראת מתמטיקה לביה"ס היסודי
ד"ר טלי אילון

קהל היעד
 הקורס מיועד לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני בהוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי, הזכאים במקביל ללימודיהם בתוכנית  ללמוד לימודי תעודה להוראה מותאמת במתמטיקה, ביחידה ללימודי חוץ באורנים (ק.מ.ה).

היקף הלימודים
לימודי התעודה הם בהיקף של 188 שעות. מתוכם 48 שעות נלמדים במסגרת ק.מ.ה ויתרת השעות במסגרת לימודי החובה בתואר השני. סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורס יזכו בתעודה ל"הוראה מותאמת בחשבון" בהיקף של 188 שעות. 

מועד הקורס
יום ה', 16:00-20:00, סמסטר ב', מקוון.

תקציר
 מורים למתמטיקה נדרשים להוראה של אוכלוסיות תלמידים מגוונות, ובין היתר אוכלוסיות תלמידים מתקשות. כמורים בבית הספר היסודי האמונים על הוראה המסייעת לבנות את אבני היסוד במערך הידע המתמטי של התלמידים, הם נדרשים לעשות שימוש בגישות הוראה וכלים מגוונים, במטרה לתת מענה פרסונלי לכל אחד מהתלמידים. על מנת לעמוד באתגר זה מורים נדרשים להרחבה והעמקה של ידע להוראת מתמטיקה ובפרט הוראה מותאמת. 

מטרות הקורס 
  • הכשרת אנשי חינוך להוראה מותאמת בחשבון.
  • הרחבה והעמקה של ידע להוראת מתמטיקה משמעותית. 
  • התנסות עם מגוון דרכי הוראה ייחודיים וייעודיים לתלמידים מתקשים.   

נושאים מרכזיים
  • הרחבת ידע אודות קשיים של תלמידים בלמידת חשבון.
  • העמקת ידע להוראת מתמטיקה הכולל רכישת כלי הוראה ייחודיים וייעודיים למגוון התלמידים, ובפרט לתלמידים מתקשים.
  • התפתחות מקצועית אישית כמורה למתמטיקה

תהליכי הלמידה ודרישות הקורס
הקורס הוא סדנאי והנוכחות בו היא חובה. לצורך השלמתו הסטודנטים יידרשו להגיש משימות.

הרשמה 
  • הקורס כרוך בתשלום בעלות מופחתת משמעותית לסטודנטים המשלבים את לימודי התואר השני עם לימודי התעודה. 
  • מספר המקומות מוגבל!!!
  • פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים.

Footer Mobile