Contact Form

תקנון עבודת גמר

עבודת הגמר היישומית היא חיבור מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט/ית לתואר השני .M.Ed והמתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח בשדה החינוך. 
מטרת עבודת הגמר היא להעשיר ולקדם את הסטודנט/ית מבחינה מקצועית ובה בעת להעשיר ולקדם את הנעשה בתחום הנלמד. 
פוסטרים שהוצגו בשלב הכנת עבודת הגמר בתערוכה של התכנית לגיל הרך
​שם הסטודנט/ית
​עבודת הגמר
​פוסטר
​יסמין ארם​"אנחנו זקוקות למישהו שיכיל קצת את כל ההכלה שלנו"
ההבדלים בין חוויית הקושי ומשאבי ההתמודדות של גננות בחינוך המיוחד
למול גננות בחינוך הרגיל
לצפייה
​ענת שרמן
​תפיסת הגננת המשלימה, מנקודת מבט של מנהלת הגן והמשלימה
לצפייה
​ עאסלה פאטמה​פקודם הרגשי, החברתי והלימודי של תלמידי כיתה א':   
מקרה פרטי של ילדים בדואים בנגב שלא התחנכו לפניכן במערכת הגנים
לצפייה
פוסטרים שהוצגו בשלב הכנת עבודת הגמר בתערוכה של התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה ​ ​ ​
​​שם הסטודנט/ית​​עבודת הגמר​​פוסטר
​ נילי גולדנברג​"זה נצרב בגוף כמו קעקוע"
חווית ההתמודדות של מחנכות עם פגיעה מינית בתוך המשפחה בקרב תלמידיהן
לצפייה
​אלכס קוזק​חווית העבודה של אנשי צוות חינוכי-טיפולי עם הורי מתבגרים עולים  מבריה"מ לשעבר לצפייה
​אילהאם עובייד,​חוויית העבודה עם בני נוער עם הפרעות התנהגות בקרב המורים לחינוך המיוחד בחברה הערביתלצפייה
פוסטרים שהוצגו בשלב הכנת עבודת הגמר בתערוכה של התכנית לייעוץ חינוכי
​​​שם הסטודנט/ית​​​עבודת הגמר​​​פוסטר
​גלי פרנק​"כולנו רקמה אנושית אחת חיה"
חווית ההתמודדות של מחנכות בליווי תלמידים לאחר אובדן הורה בגיל הילדות
לצפייה
​אבן דר לילב​הקשר בין איכות ההתקשרות בין מורים בבתי ספר יסודי ותלמידיהם לבין רמת המוטיבציה  של התלמידים ללמידה לצפייה
​קרול יקואל​הקשר בין תחושת מסוגלות עצמית לבין חוסן נפשי בקרב יועצות חדשות לעומת יועצות וותיקות לצפייה
פוסטרים שהוצגו בשלב הכנת עבודת הגמר בתערוכה של התכנית להוראה רב תחומית במדעי הרוח
​​​​שם הסטודנט/ית​​​​עבודת הגמר​​​פוסטר
​ אסתי תורתי​פתרון דילמות מוסריות בקבוצה
פיתוח יחידת לימוד על תחומית לתלמידי כתה י' בבית ספר אזורי במרכז הארץ
לצפייה
​נעה חלפין
​התבוללות יהודים בקרב עמים אחרים
פיתוח יחידות לימוד רב תחומית לכיתות י"א בבית ספר אזורי בצפון הארץ
לצפייה

Footer Mobile