טופס נייח

קורסים בתכנית

תקצירי הקורסים תשפ"ב (2021-2022)
קורסי חובה
שנה א'

ד"ר קובי אסולין

הקורס יעסוק בתולדות ההרמנויטיקה המסורתית כפי שמתבטאת בטקסטים מן העת העתיקה ומימי הביניים (במיוחד מקורות יהודיים ממחשבת חז"ל ומן הפילוסופיה והמיסטיקה של ימי הביניים), מחד, ובתיאוריות מודרניות של תורת הפרשנות (הרמנויטיקה תיאורטית, פילוסופית, פנומנולוגית, סטרוקטואליזם ועוד), מאידך. נקודת המפגש בין שני ההיבטים הנזכרים תיעשה באמצעות בחינת יישומן של תיאוריות מודרניות של תורת הפרשנות על תולדות הפרשנות המסורתית.

ד"ר אילה צור

העידן המודרני הביא עימו לבתי הספר שתי תופעות מרכזיות. התופעה הראשונה קשורה לארגון המרחב הפיזי והסדירויות על יסודות המטפורה של פס ייצור. בתי הספר, בהשראת המהפכה התעשייתית, התמקדו במטרה להכין תלמידים ביעילות לתפקד כבוגרים המשרתים את צורכי החברה. הם צמחו כבניינים עם מסדרונות ארוכים המחברים בין כיתות מרובעות אשר בהם מורה אחד מלמד תלמידים רבים בפרקי זמן מחזוריים וקצובים. התופעה השנייה קשורה לפיצול הידע לדיסציפלינות אשר הגיע לשיאו בתחילת המאה ה-20. הפיצול אמנם תרם להתמחות ולגילויים מדעיים חשובים, אולם במקביל אבדה החשיבה המאחדת והפרספקטיבה הרחבה.
קורס זה מציע חלופה לתכנון המסורתי באמצעות חשיבה על החינוך במונחים של מרחבים פיזיים ומרחבי ידע שגבולותיהם גמישים.
במסגרת הקורס הסטודנטים יחשפו לאפשרויות שונות לקיום תהליכי למידה והוראה רב-תחומיים ויפתחו יחידות לימוד המותאמות למגוון הקשרים.

1 ש"ש
ד"ר איריס גרשגורן


הקורס יעסוק בהכרת מאפייני המחקר האיכותני תוך כדי בחינת מחקרים איכותניים בתחום מדיניות החינוך וארגונו. יעשה לימוד ושימוש מושכל בכלי המחקר האיכותני (תצפית, ראיון וניתוח מסמכים). בקורס יוצגו שיטות לעיבוד נתונים על מנת שהסטודנט יוכל להתנסות באיסוף נתונים מהשדה וניתוחם. בקורס ילמדו דרכי תכנון מחקר איכותני, סוגיות אתיות הנובעות מהמחקר, שלבים בהגשת הצעת מחקר (הצעה מקדמית, בניית תכנית המחקר, כתיבה המחקרית).
הקורס יתבסס על הרצאות תיאורטיות, דיון במאמרים, הדרכה בביצוע פעילות מחקרית: תצפיות, ראיונות וניתוחי מסמכים, דיון על הנתונים והממצאים, בניית כלים וקטגוריות לניתוח הממצאים ופירושם, סיוע בבניית הצעת מחקר הצגת ההתנסויות המחקריות הראשונית.

ד"ר קובי אסולין

מידע יפורסם בקרוב


  סמינריונים ( חובת בחירה):

2 ש"ש
ד"ר אריאל פרידמן
ד"ר אוהד אופז

באמצעות שילוב בין מחקר לבין יצירה, נבחן בסמינריון את רשת היחסים שבין זהות אישית לבין זהות קולקטיבית-קהילתית כפי שהם מתבטאים ביצירות מגוונות וכן בערוצי תוכן ומדיה חברתיים. כל אלה ייבחנו כזירה של שייכות חברתית, תרבותית, לשונית ופוליטית אך גם כזירה של התנגדות והתבדלות. שייכויות והתנגדויות אלה, מבוטאים בטקסטים ובנרטיבים הנוצרים במדיה החדשים והישנים.  

המחקר ילווה ביצירת תכנים ויישום של תיאוריות בלימודי-תרבות, תיאוריות של תרבות חזותית ותיאוריות ביקורתיות בתקשורת וקולנוע. באמצעות תיאוריות אלה נבחן פרקטיקות בתרבות (למשל תרבות- מוזיקה מסוימת)  טקסטים (למשל סרטוני-רשת, קליפים),  פלטפורמות תקשורת (למשל טיק טוק), ייצוגים ודימויים (למשל ייצוג נוער, תמונות סלפי) או תרגום, עיבוד וניכוס של יצירות קודמות לכדי יצירה חדשה (למשל ממים אינטרנטיים).

הסמינריון כולל כאמור את חקירת הפרקטיקה או הטקסטים יחד עם ייזום ויצירת תוכן קהילתי איכותי המותאם לערוצי המדיה החברתית (יוטיוב, טיקטוק, אינסטגראם, פייסבוק).
בסיום הקורס, באמצעות הפקה קבוצתית משותפת, ייווצרו תכנים משמעותיים כגון סדרות תצלומים מלווים בכיתוב, פוטו- וויס, סרטונים או הסכתים (פודקאסטים).

2 ש"ש
ד"ר משה שנר

הגליל כמרחב רב-תרבותי עשיר ומגוון מאין כמוהו מזמן טקסט עשיר להוראה ולמידה רב-תרבותית ולחידוד שאלות של זהות, תודעה היסטורית, פרשנות תרבותית, עיצובי זמן ומרחב – קודש וחול. החיים של בני עדות, עמים, תרבויות ואמונות שונים במרחב גיאוגרפי משותף ובמציאות כלכלית ופוליטית משותפים מהווים מעבדה לבחינה של חיים בחברה מרובת תרבויות ומזמנים התמודדות עם שאלות יסוד של זהות וייחוד, פלורליזם תרבותי ודיאלוג עם האחר. מרחב הגליל הוא הטקסט הלימודי שלנו.

ברובד הראשון נעסוק בתיאוריה של "התרבות". על התשתית הזו נבסס עיון בצמתים תרבותיים שונים של אוכלוסיות החיות יחד או בסמיכות זו לזו בגליל.  לצד סוגיות תרבותיות מגוונות יבחן ההיבט הפילוסופי של המפגש הרב-תרבותי במרחב גיאוגרפי מוגדר כמו גם ההשלכות הפדגוגיות של מציאות זו.

בשנה האחרונה, תשפ"א, התחדדו מאד שאלות השכנות בין יהודים וערבים בגליל. עימותים אלימים ושיח של שנאה העלו ביתר שאת את השאלה לגבי יכולתם של שונים לחיות בשכנות ובשותפות. נעסוק בכך.

הקורס יתבסס על תהליכי למידה קונסטרוקטיביסטיים הדורשים למידה פעילה ממוקדת בלומד ועבודה שיתופית ויצירתית של תלמידי הקורס. במהלך הקורס יעשה שימוש משמעותי בכלים מתוקשבים לקיום תהליכי הלמידה, איסוף המידע, עיבודו והצגתו על ידי התלמידים (עבודה אינטרנטית היא תנאי להשתתפות בקורס).
באחד מימי הקורס נצא לסיור לימודי בגליל למפגש בלתי אמצעי עם תכני הקורס כפי שהם במציאות בשטח.

מטרות הקורס
מטרת הקורס היא לפתח אצל הסטודנטים תמונה מורכבת של מושג התרבות, היכרות רב-ממדית עם הגליל כטקסט וכמעבדה לבחינה של חיים יחד בחברה מרובת תרבויות, כמו גם הבנה של התגר העומד בפני מי שמנסה לבנות בגליל מרקם של חיים משותפים.

2 ש"ש
ד"ר אילת אטינגר

הפיוט קיים בעדות ישראל השונות מזה כאלפיים שנה, כחלק מהמערך הליטורגי בבית הכנסת, בסעודות מצווה ובצמתים נוספים של מעגל החיים ושל מעגל השנה. הוא משמש גשר בין עבר להווה, בין גוף לנפש, ובין נפש היחיד לבין נשמת האומה. במהלך הקורס נעמוד על סודו של הפיוט ונגלה מדוע וכיצד זכה להשתרש בכל שדרות העם, עד ימינו. נתענג על מתיקות ניגונו, ננתח את תכניו, נבחן את זיקתו למורשת, לתרבות ישראל ולמקורות היהודיים, ונסיים בבחינת חשיבותו ותפקידיו כיום.
הקורס מיועד לפתוח צוהר למסורת הפיוט בקהילות ישראל לאורך הדורות, במטרה להקנות ידע, כלים לניתוח היצירה הפייטנית, והכרה בכוחו של הפיוט בתשתית היצירה העכשווית.


קורסי בחירה- רב שנתיים

1 ש"ש
פרופ' משה יצחקי

אגדות ומדרשים על צורותיהן השונות, הן מן הסוגות המרתקות, המאתגרות והחתרניות ביותר במה שקרוי ספרות חז"ל בתוך "ארון הספרים היהודי" בפרט ובספרות בכלל.    הטקסטים  בהם נעסוק הם סוגה ספרותית מובהקת שהחלה במסורת שבעל פה בשלהי הבית השני והגיעה לכלל גיבוש ספרותי  בתלמודים וספרות המדרש ולא נסתיימה שם.   בהיותה סוגה ספרותית מיניאטורית, היא מאפשרת הצצה נדירה אל בימת הדרמות, לפני ומאחורי הקלעים של העולם היהודי שלאחר חורבן בית המקדש. זו הצצה אל כור ההיתוך ובית היוצר של התחדשות החיים היהודיים במעגלי הקיום השונים. מלבד הדרמות הגדולות, מאפשרת האגדה להיכנס לזירת ההתרחשויות של החיים היהודיים המתרחשים בתוך סביבה והשפעה תרבותית זרה. החופש היצירתי של מחברי הסוגה מאפשר מבט ביקורתי נוקב  אל האליטות החברתיות, אל מוקדי הכוח ואל  הדרמות האנושיות המצויות על קו התפר שבין העולם הנורמטיבי ההלכתי, לבין מאווי הנפש, הרוח, היצר והיצירה.  הקורס מזמין את המשתתפים בו לצאת למסע בזמן. מסע תודעתי רגשי, אינטלקטואלי, מוסרי, ערכי, פוליטי, תיאולוגי ותרבותי. מתוך המסע הזה יוזמנו המשתתפים לפתוח חלון אל עולמם של חכמים ומשם להציב  מראה לעולמות שלהם.

ד"ר רונן ברגר 

הקורס יחקור ויפתח את האמן הפנימי כמשאב ומקור להשראה ולעבודת המחנך והמורה היצירתי. באמצעות הכרות עם תיאוריה ומודלים נבחרים מתחום הטיפול באמנויות והתנסות בדרמה, תנועה, אמנות פלסטית וסיפור הוא יאפשר למשתתפים לבטא את עצמם ולפתח מיומנויות יצירתיות לקידום תהליכי למידה והתפתחות בחינוך.
הקורס יועבר כסדנה, יתמקד בתהליך וביצירה האישית-קבוצתית ויסתיים בפרזנטציות במדיומים השונים של האמנותיות.
מומלץ להצטייד בסקרנות יצירתית, תעוזה, רוח שטות ובגדים נוחים לתנועה ויצירה...

1 ש"ש
ד"ר אילון אידלשטיין

מושג ה"אהבה" עתיק כימיה של התרבות הכתובה, שכן אהבה אינו רק רגש המעסיק מאד את האדם בחייו, אלא גם אידאה או דימוי שרגש זה נקשר בו. אידאת האהבה נקשרת לכלל מארג האמונות והמחשבות שבהם נוצרת התרבות האנושית, לתפיסת המוסר, החברה, הנפש של היחיד ומשמעותם של חיי האדם.
בקורס נפגוש ניסוחים יסודיים, מתוך התרבות המערבית העתיקה והמודרנית, של מושג האהבה, כמו גם של המושגים המשיקים לה – "תשוקה" ו"ידידות." נערוך מסע בין הפילוסופיה היוונית למקרא ולחז"ל, אל פילוסופיה והמיסטיקה של ימי הביניים והרנסנס, אל הרומנטיקה ואל הפסיכולוגיה המודרנית. נעיין בטקסטים ונאפיין את האידאות השונות של מושג אהבה, בתוך כך נעלה שאלות ממוקדות אודות תפיסות של מיניות, נישואין, דת, מוסריות, נפש האדם, חיים אינטלקטואליים, משמעות החיים ועוד. בלימוד גם ישולבו קטעי שירה עתיקה וחדשה.


עבודה במשותף (אמן/ית-מורה-יוצר/ת)

1 ש"ש
פרופ' אילת שמיר

באמצעות קריאה שוטפת בסיפורים קצרים נבחרים מהפרוזה העולמית והעברית נתוודע בקורס זה אל כמה מהסוגיות המרכזיות הקשורות בקריאה של טקסט ספרותי בכלל, ושל סיפורת בפרט.  
נעסוק בשאלות: מהי ספרות ומהו סיפור? במה היא נבדלת ממיני סיפורים אחרים? אילו תכונות הופכות מבע כלשהו לטקסט סיפורי? מהו תהליך הקריאה ומילוי הפערים בטקסט?  
נדון במושגים כמו: סיבתיות, זמן, הזרה, סוגי מספרים, נקודת-תצפית, מיקוד, דמויות ודרכי עיצובה, שאלות של מרחב ועוד.  
כל אלה ייבחנו דרך קריאה ביצירות נבחרות. 

1 ש"ש
פרופ' אילת שמיר

מטרת הקורס
לרשות הסופר והקולנוען עומדות דרכי מבע שונות. האם יש יתרון לאחת על האחרת? על ידי השוואה בין הסיפור הכתוב לעיבוד הקולנועי שניתן לו ייבחנו דרכי המבע השונות, כל אחת וייחודה.

תוצרי למידה – לברר מה כוחו של הספר לעומת הסרט ולהפך; להבין באילו דרכים יכולה כל אחת מן היצירות האלה לעקוף את "חולשותיה" לעומת האחרת ולמצוא להן פיצוי בתחומה; לדעת להשוות את המקור לעיבוד לאור דרכי המבע הייחודיות העומדות לרשות המעבד; לבדוק גם חלופות לעיבוד שנעשה, אם בתחומו של העיבוד ואם בכיוון ההפוך, בתחומו של המקור.

1 ש"ש
ד"ר אלי ברודרמן

מידע יפורסם בהמשך

1 ש"ש
ד"ר אריאל פרידמן

צעירות וצעירים מנהלים מערכת יחסים הדוקה ומשמעותית עם התקשורת בכלל ורשתות חברתיות בפרט. מרכזיותם של אמצעי התקשורת בחיי ילדים וילדות, מתבגרים ומתבגרות, משפיעה על היבטים מגוונים כגון היבטים התפתחותיים ואישיים, משפחתיים, מעמדיים, מגדריים וגזעיים. בשנים האחרונות הפך הקהל הצעיר לא רק צרכן כבד של תקשורת אלא גם יצרן של טקסטים שונים בפלטפורמות מגוונות והוא לכן גם משפיע על אמצעי התקשורת ולא רק מושפע מהם.
נבחן בקורס את היחסים בין תקשורת דיגיטלית לבין צעירים וצעירות בהיבטים של: זהויות, מרחבים, מיניות, מגדר, תפיסת מציאות ופרטיות.
הקורס נוגע בנקודות משמעותיות אלה ובשאלות מפתח על מהותו של קהל היעד שלנו ויחסיו עם המדיה.
 הקורס מבקש לעורר מחשבה והשתתפות בדיון בסוגית השפעת התקשורת עלינו ועל צעירים וצעירות.
נעשה זאת באמצעות כלים של מחקר וחשיבה ביקורתית על תקשורת מחד גיסא, אך ללא התנשאות וללא גישה מאוימת ושוללת מאידך גיסא.

1 ש"ש
ד"ר אלי ברודרמן

המציאות בה אנו חיים מחייבת התמודדות עם שינויים מהירים ומתמידים בכל תחומי החיים. הטכנולוגיה הן על מכשיריה והן על תכניה והשימושים המגוונים שהיא מציעה הופכת להיות דומיננטית בחיי בתי הספר ומהווה מעין עגל זהב אליו נדמה שיש להשתחוות בכל מחיר. אך למרות כניסת הטכנולוגיה לעומק החינוך הבית ספרי, נשארו בתי הספר ברובם בעלי מבנה תכנים דיסציפלינארי, קרי ריבוי של מקצועות המנותקים זה מזה, הנצברים בתודעתו של התלמיד זה לצד זה בלא להשאיר את רישומם לטווח ארוך ובמקרים רבים מהווים מקור לתחושות של שעמום וחוסר יכולת מצד אחד ומצד אחר נתפסים כחסרי משמעות לחייו של התלמיד.

הארגון הדיסציפלינארי של תכני בית הספר מייצר מרחב מונוליטי צר של גירויים ומאלץ את התלמיד לשנות את אופני חשיבתו ממקצוע אחד לשני במהירות ובמידה רבה "לרפרף" מעל המקצועות השונים רק כדי להשיג ציון סביר, וכך הופך הציון ליעד מרכזי ולא הלימוד עצמו. חוויית הלימוד הינה חוויה תחרותית של מרוץ ארוך שאינו נגמר.

הקורס "תכנון לימודים רב תחומי" יתחלק למספר שלבים. בשלב הראשון יחקרו הסטודנטים את המבנה הבית ספרי הדיסציפלינארי  באמצעות תצפית עצמאית  שתיערך על ידם בבית ספר אותו יבחרו. בשלב השני יערך חקר כיתתי של תוצאות התצפיות, וכן יוסקו מסקנות לגבי האופן בו תכנית לימודית בינתחומית יכולה לתרום לשינוי בחיי בית הספר. בשלב השלישי הסטודנטים יבנו תכנית לימודית בינתחומית על פי המחקר אותו ביצעו.
לאורך כל הקורס, יינתנו לסטודנטים כלים לחשיבה רב תחומית וכן עקרונות לבניית תכנית לימודים בינתחומית. 

1 ש"ש
אוהד אופז

בקורס נבקש ולפתח כלים להתמודדות עם מצוקות ומתחים חברתיים ופוליטיים הנשקפים אלינו מהרשתות ומאמצעי התקשורת ומציפים את תודעתינו. זאת באופן שייבחן את האפשרות החינוכית להקנייה של חוסן ערכי ורגשי אתי וחברתי אל מול העולם הסוער שמחוץ לכיתה. כך, בשונה ממסורות המבקשות לנתק בין המרחב הכיתתי למרחבי המדיה ואמצעי התקשורת המזינים מתחים ומצוקות אלה נבקש לראות בכיתה מרחב של מפגש קשוב, שיח מפתח מחשבה ועיבוד של רגשות וחוויות תוך החלפת נקודות מבט ועמדות. המפגש והשיח הכיתתי עם מתחים ובעיות יוביל לניסוח היגדים, שיכלול המבע והפקת תוצרי מדיה שיבטאו עמדות מורכבות בזירה ובמרחב הרשת, בכך נבקש ליצור יחסי גומלין של השפעה בין הכיתה לחברה.

1 ש"ש
ד"ר יונה רונה

מידע יפורסם בהמשך

1 ש"ש
ד"ר ישראל קורן

קורס זה עוסק במפגש בין מרכיבי הזהות המודרנית המערבית (הומניזם ואוניברסליות, מדע ותבונה), שאליה אנו משתייכים, לבין הזהות הפרטיקולארית (תרבות פרטיקולארית, דת לאומית, אמונה באלוהים ובהתגלות). הקורס מציג את המורכבות הכרוכה בעיצוב הזהות הפרטיקולארית (היהודית) בזמננו על רקע השינויים שחלו בתפיסת האדם את עצמו ואת עולמו בעת החדשה, וכן מצביע על האפשרויות לקיום שיח ביניהן.

במסגרת "הפרויקט המודרני" גילה האדם את עצמו כישות אוטונומית בלתי תלויה. הוא שואף להיות ריבון מוחלט על הטבע ועל עצמו, ורואה בעצמו את המקור הבלעדי של כל חוק, סמכות ומשמעות. נקודת מוצא אינדיבידואליסטית זו קוראת תיגר על ההשתייכות למורשת קולקטיבית דתית או תרבותית (השתייכות לעם ולתרבות מסוימים), אליה בכל זאת אנו שייכים, והביאה לניכור או ליחס מורכב כלפיה. כתגובה לכך צמחו תפיסות מודרניות של הדת המתאימות את עצמן ל'מצב' הייחודי המודרני.


קורסי חובה מסלול אמן/ית-מורה-יוצר/ת
שנה א'

2 ש"ש
ד"ר רותי הלביץ-כהן, ד"ר אלה קריגר 


תקציר הקורס: הקורס ילווה את הסטודנטים במסעם האישי בסטודיו ויעודד את המחקר דרך פרקטיקה אמנותית  במגוון מדיומים. הקורס ישמש כמפגש-שיח דיאלוגי ורב תחומי. הסטודנטים יציגו במפגשים תהליכי יצירה הן דרך מצגות והן באמצעות עבודות (התנסויות, סקיצות, פיתוח חומרי ורעיוני). על הסטודנטים יהיה לעבוד ולפתח גוף יצירה בשיעורי סדנא (בהדרכת אמן /יוצר במדיה) ו/או בסדנאות הפתוחות (ללא הדרכה) במכון לאמנות ובחוג לתקשורת ו/או בסטודיו הפרטי.  עם כניסתם לתהליך הכנת הסמינריון  יעבדו גם עם מנחה אישי ובסופו של דבר יגישו סמינריון מבוסס יצירה על שני חלקיו: גוף יצירה ומסמך מלווה.


שנה ב'

ד"ר רותי הלביץ וד"ר פריד אבו-שקרה מחאג'נה
 
מטרות הקורס
מטרת הסדנה היא ללוות את תהליכי היצירה האישית של הסטודנטים/יות לקראת תערוכת הגמר ולקראת פעילות מקצועית בשדה האמנות. בסדנה יינתנו כלים לפיתוח שפה אישית, פיתוח קשר מפרה בין תהליכי יצירה ומחקר, עיסוק בסוגיות של הצבה ותצוגה ושיכלול השיח אודות היצירה במסגרת דיון קבוצתי.

תוצרי למידה:

1. פיתוח ושכלול תהליכי יצירה
2 . ניסוח וגיבוש השפה והדרך האמנותית של כל סטודנט/ית
3. הכרות עם יצירות מהארץ והעולם, חללי תצוגה, אסטרטגיות הצבה ועוד
3. כלים מעשיים לקראת פעילות מקצועית בשדה האמנות כגון: תיק אמן, פרזנטציה, תערוכה וכד'

נושאי הקורס

ליווי תהליכי יצירה וריפלקסיה לעבודה בסטודיו הפרטי של כל הסטודנט/ית. תמיכה בפיתוח השפה האישית של הסטודנט/ית והבשלת המהלך האמנותי לקראת תערוכת הגמר. כמו כן, הסדנה תכלול דיון במגוון נושאים הקושרים בין מרחב הסטודיו למרחב התצוגה. סמסטר ב' יוקדש לדיון בכלים מקצועיים לפעולה בשדה האמנות, כגון: הכנת פורטפוליו, גיבוש הצעה לתערוכה, פרזנטציה ועוד. בתום הסמסטר הראשון תתקיים הגשת ביניים ובתום הסמסטר השני תתקיים הגשה של תערוכת הגמר.

2 ש"ש
ד"ר אלה קריגר
 
הקורס ילווה את הסטודנטיות והסטודנטים המתעתדים לכתוב עבודת גמר במתודולוגיה של מחקר מבוסס יצירה בכל שלבי המחקר: בחירת הנושא, גיבוש השאלה, ניסוח והגשה של הצעת המחקר, כתיבה והגשת עבודת גמר בתום שנת הלימודים. במהלך הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יקבלו הנחיה פרטנית-אינדיבידואלית, יודרכו  כקבוצה, ויהיו שותפים פעילים בדיונים הכיתתיים ובפורום בMOODLE. לשיתוף בתהליכי המחקר ברמה הקבוצתית ישנה חשיבות רבה בתוך המתודולוגיה של ABR, מאחר והנחת היסוד היא שהשיתוף מוביל לתרומה הדדית ולהעשרת מהלך היצירה והמחקר.
(ART BASED RESEARCH) ABR, "מחקר מבוסס יצירה" היא מתודולוגיה הכוללת שיטות מגוונות הרואות בתהליך האמנותי כמרחב של חקירה. האמנות, על תחומיה ומגמותיה, נתפסת  כדרך/מרחב  לאיסוף  וניתוח "נתונים", אשר מתגבשים באמצעות תהליכי יצירה לכדי ידע חדש (Leavy, 2009).  במחקר מסוג  ABR, ליצירת האמנות תפקיד ביצירת ידע חדש. עם זאת, "יצירת  האמנות לא מסבירה עצמה: היא דורשת  תיאור לשוני המתייחס לתהליך הפיתוח של הרעיון ולשאלת המחקר המגולמת בו; הטקסט מתאר את החדשנות הגלומה ביצירה, אבל לא יכול להיות מובן במלואו ללא התייחסות וללא התבוננות ביצירה" (Candy, 2006). על-כן, עבודת הגמר שלנו תכלול גוף יצירה שיוצג בתערוכה ומסמך מילולי מלווה.

Footer Mobile