טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

לימודי קדם
קורס מרוכז בכתיבה אקדמיתיתקיים לפני פתיחת שנת הלימודים.

היקף ומשך הלימודים (החל משנת תשע"ז)
היקף הלימודים       
  • מסלול עם עבודת גמר יישומית - 21 ש"ש לימודי חובה ובחירה.
  • מסלול מחקרי עם תזה - 19 ש"ש לימודי חובה ובחירה.

ימי הלימוד       
יום שני בשבוע – יום לימודים מלא.
חלק מהקורסים נלמדים בימי לימוד מרוכזים או בהוראה מקוונת.
(על מועדי הקורסים נמסרת הודעה מראש)
מוקד אמן/ית - מורה - יוצר/ת: סדנאות אמנות יתקיימו בימים ראשון, שנישלישי.
*פתיחת המסלול מותנית במס' המשתתפים.

משך הלימודים
שתי שנות לימוד – שלושה סמסטרים בקמפוס וסמסטר רביעי – למידה מרחוק. ניתן להשלים את עבודת הגמר המחקרית או היישומית בשנה השלישית​

בתכנית שלוש התמחויות
  • מדעי רוח יישומיים (Applied Humanities)
  •  אמן/ית – מורה – יוצר/ת
  • ספרות ותרבות הילד והילדה

מבנה הלימודים
בהתמחויות מדעי רוח יישומיים + ספרות ותרבות הילד
לימודים מתודולוגיים (חובה) – 2 ש"ש
לימודי חובה – 5 ש"ש
סמינריונים בגישה רב תחומית – 4 ש"ש
לימודי בחירה – 8 ש"ש
כתיבת עבודות גמר – 2 ש"ש
בהתמחות אמן/ית – מורה – יוצר/ת
לימודים מתודולוגיים – 2 ש"ש
לימודי חובה – 8 ש"ש
לימודי בחירה – 2 ש"ש
סדנאותיצירה – 2 ש"ש
כתיבת עבודת גמר – 2 ש"ש
סמינריונים בגישה רב תחומית – 4 ש"ש
הגשות תקופתיות ותערוכת סיום

כל הסטודנטים  יכתבו שני סמינריונים (אחד בכל שנה) ויגישו  עבודת גמר.
**הסטודנטים הכותבים תזה ילמדו רק 6 קורסי בחירה. סה"כ שעות 19 ש"ש
Footer Mobile