טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

לימודי קדם
קורס מרוכז בכתיבה אקדמיתיתקיים לפני פתיחת שנת הלימודים.

היקף ומשך הלימודים (החל משנת תשע"ז)
היקף הלימודים       
  • מסלול עם עבודת גמר יישומית - 21 ש"ש לימודי חובה ובחירה.
  • מסלול מחקרי עם תזה - 19 ש"ש לימודי חובה ובחירה.

ימי הלימוד       
יום שני בשבוע – יום לימודים מלא.
חלק מהקורסים נלמדים בימי לימוד מרוכזים או בהוראה מקוונת.
(על מועדי הקורסים נמסרת הודעה מראש)
התמחות אמן/ית-מורה-יוצר/ת: סדנאות אמנות יתקיימו במכון לאמנות.
*פתיחת המסלול מותנית במס' המשתתפים.

משך הלימודים
שתי שנות לימוד – שלושה סמסטרים בקמפוס וסמסטר רביעי – למידה מרחוק. ניתן להשלים את עבודת הגמר המחקרית או היישומית בשנה השלישית​.
*למעט התמחות אמן/ית-מורה-יוצר/ת​

בתכנית שלוש התמחויות
  • מדעי רוח יישומיים: מדיה ואקטיביזם​​
  • אמן/ית-מורה-יוצר/ת
  • חינוך ברוח וולדורף 

מבנה הלימודים
בהתמחויות מדעי רוח ישומיים וחינוך ברוח וולדורף
לימודים מתודולוגיים (חובה) - 2 ש"ש
לימודי חובה - 5 ש"ש
סמינריונים בגישה רב תחומית – 4 ש"ש
לימודי בחירה - 8 ש"ש
כתיבת עבודות גמר - 2 ש"ש
בהתמחות אמן/ית – מורה – יוצר/ת
לימודים מתודולוגיים - 2 ש"ש
לימודי חובה - 8 ש"ש
לימודי בחירה - 2 ש"ש
סדנאותיצירה - 2 ש"ש
כתיבת עבודת גמר – 2 ש"ש
סמינריונים בגישה רב תחומית - 4 ש"ש
הגשות תקופתיות, שתי תערוכות מוזה ותערוכת סיום

כל הסטודנטים יכתבו עבודת גמר למעט סטודנטים במסלול תזה​.

Footer Mobile