טופס נייח

מסע אל הבוסתן הספרדי-תשע"א

מסע אל הבוסתן הספרדי - קורס וסיור לימודי 
ד"ר יעל גילעת וד"ר יעל פויס 

במסגרת תכנית התואר שני בהוראה רב-תחומית במדעי הרוח 
הפקולטה ללימודים מתקדמים - ביה"ס ללימודי מוסמך 

הקורס יספר את סיפורה של גרנדה שבאנדלוסיה, סיפור של מפגש בין תרבויות, של מאבק בין
אידיאולוגיות וכוחות פוליטיים, סיפור של יצירה אמנותית גדולה ושל ארכיטקטורה מדהימה, במפגש
נהרות החוצים סביבה כמעט מדברית. 

הקורס והסיור יעסקו בהיבטים היסטוריים, תרבותיים, אמנותיים, גיאוגרפיים ודמוגרפיים של
ערי הסיור ויתמקד בעיקר בשלוש תקופות: ימי הזוהר של השלטון המורי-המוסלמי ותקופת תור הזהב
של היהודים בספרד; המאות ה-15 וה-16 בהן חזר השלטון לידם של הנוצרים והתחולל גירוש ספרד;
וכמו כן המחצית הראשונה של המאה העשרים ובעיקר שנות מלחמת האזרחים (1939-1936) ושלטונו
של פרנקו אחר-כך. 

גרנדה היא עירו של ר' שמואל הנגיד שהיה מצביא מצליח ומשורר גדול, ותקופה מסוימת אף אירחה את
המשוררים הגדולים משה אבן-עזרא ור' יהודה הלוי. נחווה את המפגש הפורה בין התרבות הערבית לזו היהודית
על ביטוייה הספרותיים והפילוסופיים, ועל שקיעתו של עולם פורח זה עם הכיבוש הנוצרי וגירוש יהודי ספרד. 

נכיר את מתחם אלהמברה הצופה על העיר, על ארמונותיו וגניו המרהיבים, המדגים את יפי 
הארכיטקטורה המורית, נצעד בעקבות הכיבוש הנוצרי שהטביע את סגנונו שלו בעיר ואף נשמע
על תרבותם של הצוענים ששנים רבות התגוררו במערות שבגבעות בשולי העיר. 

נלך בעקבות סיפורו של המחזאי והמשורר פדריקו גרסיה לורקה שנולד ליד עיר זו, גדל בה ונרצח
בראשית מלחמת האזרחים, נראה ונשמע על מקומה של העיר באירועי מלחמת האזרחים. נטעם
מהמאכלים המיוחדים לאזור, נשמע את המוסיקה הצוענית, נריח את ריחות השוק הספרדי ורחובותיו
ונבחן את הבנייה, הכיכרות ושימור הרבעים העתיקים. 

אנדלוסיה כולה היא פסיפס תרבותי המבטא היטב את סיפורה המורכב של ספרד. מגרנדה נצא לביקור
בעיר נוספת, קורדובה או טולדו, שם נפגוש בביטויים נוספים למפגש בין תרבויות,
סגנונות ארכיטקטוניים ואמנות המאפיין את החבל כולו. ​
Footer Mobile