Contact Form

מלגות הצטיינות על שם ריינשטיין בנושאי תרבות יהודית

תכנית התואר השני בהוראה רב-תחומית במדעי הרוח והחברה מעניקה מדי שנה עשר מלגות על שם מר מרווין ריינשטיין.
המלגות מוענקות לסטודנטים מצטיינים הכותבים עבודת גמר מורחבת בנושאים מגוונים בתחום של תרבות יהודית. 
תקנון מלגות אלה נמצא באתר התואר השני והוא שב ומתפרסם מדי שנה לידיעת הסטודנטים סמוך לסיום סמסטר א'.
​​

Footer Mobile