​טופס פרטים אישיים למורות/גננות מאמנות

(הפניה בלשון נקבה אך מיועדת לשני המינים)

שלום ותודה על היותך מורה/גננת מאמנת לסטודנט ממכללת אורנים בשנת הלימודים הקרובה.

התשלום עבור ליווי הסטודנט מועבר במשכורת יוני (הנכנסת לחשבון ב 5/7).
במידה ומורה/גננת תתעכב במילוי הפרטים וצירוף כלל המסמכים הדרושים, התשלום יועבר במשכורת אוקטובר (הנכנסת לחשבון ב 5/11) שהיא המועד האחרון לקבלת התשלום.
לא יתקבלו בקשות לתשלום לאחר מועד זה!!!

למורות/גננות שזוהי כניסתן הראשונה למערכת:
יש להקליד מספר ת"ז. המערכת תיצור עבורכן סיסמה. יש לשמור סיסמה זו להמשך תהליך הרישום. במידה ונתבקשתן להזין תאריך לידה, הזינו 0101.

למורות/גננות שנרשמו בעבר למערכת:
יש להקליד מספר ת"ז. הסיסמה הינה היום והחודש של תאריך הלידה בפורמט  ddmm. לדוגמא: אם תאריך הלידה הוא 23.12.05 יש לרשום 2312.
כמו כן, קיימת אפשרות לבצע שחזור סיסמה, הסיסמה תשלח אליכן בדוא"ל.
יש לבדוק כי הפרטים המוזנים נכונים ולעדכן במידת הצורך.


שימו לב! לנוחיותכן מצורף מדריך למילוי הטופס. מומלץ להיכנס ולקרוא טרם מילוי הפרטים.
יש להכין ולסרוק מראש את המסמכים הבאים:
1.    צילום תלוש שכר עדכני לשנת 2020
2.    צילום ת.ז. כולל ספח
3.    תאום מס לשנת 2020 – רק למורה/גננת מאמנת שזהו מקום עבודתה השלישי ומעלה (אחרת- מספיק תלוש שכר).
מס' תיק ניכויים של מכללת אורנים 902081421.

תגמול כספי זה חייב במס הכנסה בהתאם לשיעור המס שייקבע ע"י פקיד השומה. ללא תלוש המשכורת/תאום מס ינוכו 47% מס בהתאם לחוק.

**חשוב מאד**
מורה/גננת אשר אמורה להיות בחופשת לידה בחודש התשלום (יוני 2020 או אוקטובר 2020) חייבת ליצור עמנו קשר לתאום תאריך התשלום, על מנת להימנע מתשלום שכר בזמן חופשת הלידה.


מועד אחרון למילוי הטופס למשכורת יוני הוא 15/4/20
מועד אחרון למילוי הטופס למשכורת אוקטובר הוא 30/8/2020
אנא היערכו בהתאם.

לקבלת תמיכה טכנית ניתן להתקשר ל-  04-9838849

להבהרות ושאלות נוספות, נא לפנות:
בדוא"ל   Michal.nakar@oranim.ac.il
או בטלפון 04-9838891

בתודה ובברכה,
מיכל נקר
רכזת יחידת השדה
Footer Mobile