מידע למורים המכשירים והמקשרים

למורה מכשיר/מקשר יקר,
ברצוננו להודות לך על הסכמתך ללוות סטודנט/ים בתכנית אקדמיה כיתה. לליווי שלך את הסטודנט משמעות גדולה מאוד 'רגע' לפני סיום לימודיו ויציאתו אל השדה החינוכי כמורה במערכת החינוך.

תפקידו של המורה המכשיר כולל:

 • שעת הנחייה/ חניכה שבועית אחת  עם הסטודנט, כולל  משימות תכנון, משוב והערכה.

 • בניית תכנית התפתחות מקצועית עבור הסטודנט/ית בתוך הכיתה, הכוללת הוראה במגוון סגנונות.

 • שיתופו של הסטודנט בפעילויות בית ספריות חוץ כיתתיות.

 • השתתפות בתכנית פיתוח מקצועי של 30 שעות מוכרות לאופק חדש/עוז לתמורה.

כל אלה ייעשו בשיתוף המדריך הפדגוגי המלווה מטעם מוסדנו.

המקשר בית ספרי מהווה כתובת נוספת ומשמעותית עבור קבוצת הסטודנטים ועבור המורים והמדריך הפדגוגי בתכנית.  המקשר הבית ספרי מתוגמל על סיוע למורים ולמדריך הפדגוגי בניהול התכנית בבית הספר ברמת הסטודנט היחיד וברמת כל קבוצת הסטודנטים בתכנית בבית הספר.

דרך תגמול בעלי התפקידים
תגמול המורה המכשיר

 • משרד החינוך מתקצב כל מורה מכשיר בסכום של 8,000 ₪ לשנה עבור ליווי סטודנט אחד באופן מלא. תקציב זה כולל את השכר למורה ואת עלויות המעביד החלות על המכללה. התשלום ברוטו למורה המכשיר הוא בניכוי העלויות הנ"ל.

 • לפיכך התשלום עבור הכשרת סטודנט אחד הוא  6,400 ₪ ברוטו, כמפורט בדף ההסבר המצורף בזאת.

 • במקרים בהם ישנה חלוקת הכשרה של סטודנט אחד על ידי מספר מורים, יחולק התגמול הנ"ל בין המורים על בהתאם למספר שעות הליווי של כל מורה.

 • מורה מכשיר המלווה שני סטודנטים באופן מלא מתוקצב ב- 15,000 ש"ח . תקציב זה כולל את השכר למורה ואת עלויות המעביד החלות על המכללה. התשלום ברוטו למורה המכשיר הוא בניכוי העלויות הנ"ל.

 • לפיכך התשלום עבור הכשרת שני סטודנטים הוא  12,000 ₪ ברוטו,


תגמול המורה המקשר

 • משרד החינוך מתקצב סכום של 500 ש"ח (כולל עלויות מעסיק) עבור כל סטודנט ששובץ בבית הספר בתכנית אקדמיה כיתה. התשלום למורה המקשר הוא בסך 400 ₪ ברוטו.

 • מורה מקשר יכול להיות גם מורה מכשיר לסטודנט אחד בלבד. תקצוב המשרד החינוך במקרה עומד על 15,000 ₪ כולל עלויות מעסיק.
  לפיכך התשלום המקסימלי למורה מקשר שגם מלווה סטודנט אחד באופן מלא הינו 12,000 ₪ ברוטו.


תגמול כספי זה גם חייב במס הכנסה בהתאם לשיעור המס שייקבע ע"י פקיד השומה.

התגמול יועבר לחשבון המורה המכשיר בשתי פעימות:

 • תשלום ראשון בגובה 50%  מהתגמול ברוטו יועבר בתאריך 5/2/19.

יש להגיש לאורנים תיאום מס לשנת 2019 עד ה-12 לינואר, במידה ולא מוגש תיאום מס מעודכן עד למועד הנקוב, ינוכה מס מרבי בשיעור 47%.

 • תשלום שני בגובה 50%  מהתגמול ברוטו יועבר בתאריך 5/7/19.


על מנת שנוכל לבצע תשלומים אלה, עלינו להקליד את נתוניך במערכת מכללת אורנים, על כן יש לשלוח אלינו במייל חוזר עד ל- 20/11/19:
1.      טופס 101 + נספח קרן פנסיה
2.      צילום ת.ז כולל הספח
3.      תיאום מס לשנת 2019 (טופס זה יישלח למכללה רק במהלך חודש ינואר  2019).

הנחיות בעניין תיאום המס:
כדי לערוך תיאום מס עליך לציין בפני פקיד שומה או באופן מקוון את סוג ההכנסה שהינה
שכר מרצים. תיאום המס יופנה  למכללת אורנים מס' תיק ניכויים: 902081421  
וכותרתו  תהיה קביעת שיעור הניכוי מתשלום שכר מרצים לשנת מס 2019.
במידה ולא ייערך תיאום מס ו/או תשלחו תיאום מס שאינו שכר מרצים, ינוכה מהתשלום הנ"ל מס מרבי בשיעור 47%.


ניתן להנפיק תיאום מס באינטרנט באופן עצמאי. מצ"ב קישור:
https://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmPreMain.aspx?cur=1

את הטפסים מעלה ואת תיאום המס שיתקבל ממס הכנסה כשהוא חתום יש לשלוח לדוא"ל:
Michal.nakar@oranim.ac.il
לבירורים ניתן לפנות למיכל נקר בטלפון: 04-9838891.

מורה מאמן יקר,
ברצוננו להודות לך על כך שהסכמת ללוות סטודנט/ים באימוני הוראה של מכללת אורנים.             לליווי שלך את הסטודנט משמעות גדולה מאוד בהכנתו לקראת עבודתו כמורה במערכת החינוך. רק בעזרתך נוכל לחשוף את הסטודנט להוראה למציאות הבית ספרית הנהוגה בבתי הספר.

תפקיד המורה- מאמן
המורה המאמן עוסק בפעילות חונכות מובנית, שתתמקד בלימוד של נושאים ובעיות מתחום ההוראה והטיפול בתלמידים בבית הספר. רצוי כי המורה המאמן יקצה זמן ביום ההתנסות שבו יסייע לסטודנט לתכנן את ההוראה, ינהל איתו שיחת משוב על התהליכים שחווה ביום ההתנסות.
הסטודנט יגיע להתנסות על פי מועדי השנה האקדמית. בשבועות הראשונים הסטודנטים יצפו במספר שיעורים שאתם מלמדים, על מנת להכיר את הכיתה, וללמוד כיצד ללמד באופן מיטבי. בהמשך בקשתנו היא כי הסטודנט יתנסה בסגנונות הוראה שונים החל ממשימות מצומצמות במהלך שיעור ועד להעברת שיעורים מלאים בעצמם. בנוסף למעורבות בשיעורים בכיתה, חשוב כי הסטודנטים יהיו מעורבים בפעילויות נוספות חברתיות ערכיות בבית הספר כגון: ישיבות מורים, ימי הורים, טיולים, סמינרים, הצגות, שיעורי פרטניים וכדומה.

פירוט התשלום למורה מאמן בתכנית PDS:

 • ליווי סטודנט אחד למשך שנה מלאה 1850 ₪ ברוטו.
 • ליווי שני סטודנטים למשך שנה מלאה 3700 ₪ ברוטו

במקרים בהם ישנה חלוקת ליווי בין מורים על סטודנט אחד, הסכום יחושב באופן יחסי בהתאם לשעות הליווי של כל מורה.

מתאם/ת בית ספרי מתוגמל על סיוע למורים ולמדריך הפדגוגי בניהול התכנית בבית הספר ברמת הסטודנט היחיד וברמת כל קבוצת הסטודנטים בתכנית בבית הספר. המתאם אמור

להוות כתובת נוספת משמעותית עבור קבוצת הסטודנטים ועבור המורים והמדריך הפדגוגי בתכנית.

פירוט התשלום למתאם בתכנית PDS:

 • סכום של 185 ש"ח ברוטו מוענק למתאם בית ספרי עבור כל סטודנט ששובץ בבית הספר בתכנית PDS, עד לסכום כולל של 1850 ש"ח ברוטו.


תגמול כספי זה גם חייב במס הכנסה בהתאם לשיעור המס שייקבע ע"י פקיד השומה.

התגמול יועבר לחשבון הבנק ב 5.7.19 (משכורת יוני)
במידה ומורה יתעכב במשלוח כלל הטפסים הדרושים, התגמול ישולם ב 5.11.19  (משכורת אוקטובר) שהוא המועד האחרון לתשלום! לא יתקבלו בקשות לתשלום לאחר מועד זה.

על מנת להסדיר את התשלום, נודה לך על מילוי הפרטים בקישור זה (הקישור זמין החל מ 15/2/19).
שים לב! אנא קרא בעיון את ההוראות  טרם מילוי הטופס.
יש להכין ולסרוק מראש את המסמכים הבאים:
1.    צילום תלוש שכר עדכני לשנת 2019
2.    צילום ת.ז. כולל ספח
3.    תאום מס לשנת 2019 – רק למורה מאמן שזהו מקום עבודתו השלישי ומעלה (אחרת- מספיק תלוש שכר).
**חשוב מאד** מורה אשר אמורה להיות בחופשת לידה בחודש התשלום (יוני 2019 + אוקטובר 2019) צריכה ליצור עמנו קשר לתאום תאריך התשלום, על מנת להימנע מתשלום שכר בזמן חופשת הלידה.

לבירורים ניתן לפנות למיכל נקר: 04-9838891 או Michal.nakar@oranim.ac.il

בברכה
ד"ר אסנת זורדה
מנהלת קשרי מכללה-שדה ותכנית אקדמיה כיתה.

מורה מאמן יקר,
ברצוננו להודות לך על כך שהסכמת ללוות סטודנט/ים באימוני הוראה של מכללת אורנים.             לליווי שלך את הסטודנט משמעות גדולה מאוד בהכנתו לקראת עבודתו כמורה במערכת החינוך. רק בעזרתך נוכל לחשוף את הסטודנט להוראה למציאות הבית ספרית הנהוגה בבתי הספר.


תפקיד המורה המאמן

המורה המאמן עוסק בפעילות חונכות מובנית, שתתמקד בלימוד של נושאים ובעיות מתחום ההוראה והטיפול בתלמידים בבית הספר. רצוי כי המורה המאמן יקצה זמן ביום ההתנסות שבו יסייע לסטודנט לתכנן את ההוראה, וינהל אתו שיחת משוב על התהליכים שחווה ביום ההתנסות.
הסטודנט יגיע להתנסות על פי מועדי השנה האקדמית. בשבועות הראשונים הסטודנטים יצפו במספר שיעורים שאתם מלמדים, על מנת להכיר את הכיתה, וללמוד כיצד ללמד באופן מיטבי. בהמשך בקשתנו היא כי הסטודנט יתנסה בסגנונות הוראה שונים החל ממשימות מצומצמות במהלך שיעור ועד להעברת שיעורים מלאים בעצמם. בנוסף למעורבות בשיעורים בכיתה, חשוב כי הסטודנטים יהיו מעורבים בפעילויות נוספות חברתיות ערכיות בבית הספר כגון: ישיבות מורים, ימי הורים, טיולים, סמינרים, הצגות, שיעורי פרטניים וכדומה.

להלן פירוט התשלום למורה מאמן בדגם המסורתי

 • ליווי של סטודנט אחד למשך שנה מלאה 900 ₪  ברוטו.

 • ליווי של שני סטודנטים למשך שנה מלאה 1800 ₪ ברוטו.

במקרים בהם ישנה חלוקת ליווי בין מורים על סטודנט אחד, הסכום המלא יחושב בהתאם לשעות הליווי של כל מורה.

תגמול כספי זה גם חייב במס הכנסה בהתאם לשיעור המס שייקבע ע"י פקיד השומה.

התגמול יועבר לחשבון הבנק ב 5.7.19 (משכורת יוני)
במידה ומורה יתעכב במשלוח כלל הטפסים הדרושים, התגמול ישולם ב 5.11.19 (משכורת אוקטובר) שהוא המועד האחרון לתשלום! לא יתקבלו בקשות לתשלום לאחר מועד זה.

על מנת להסדיר את התשלום, נודה לך על מילוי הפרטים בקישור זה (הקישור זמין החל מ 15/2/19).
שים לב! אנא קרא בעיון את ההוראות  טרם מילוי הטופס.
יש להכין ולסרוק מראש את המסמכים הבאים:
1.    צילום תלוש שכר עדכני לשנת 2019
2.    צילום ת.ז. כולל ספח
3.    תאום מס לשנת 2019 – רק למורה מאמן שזהו מקום עבודתו השלישי ומעלה (אחרת- מספיק תלוש שכר).

**חשוב מאד** מורה אשר אמורה להיות בחופשת לידה בחודש התשלום (יוני 2019 + אוקטובר 2019) צריכה ליצור עמנו קשר לתאום תאריך התשלום, על מנת להימנע מתשלום שכר בזמן חופשת הלידה.

לבירורים ניתן לפנות למיכל נקר: 04-9838891 או Michal.nakar@oranim.ac.il

בברכה
ד"ר אסנת זורדה
מנהלת קשרי מכללה-שדה ותכנית אקדמיה כיתה.

Footer Mobile